Aktiva Seniorer Umeå

En vacker men kylig majdag inbjöd Aktiva Seniorer till en sedan länge emotsedd modevisning i Vasakyrkan. Modefirman Bigaro var ansvarig för det hela och dess ägare Moa Gahlin var konferencier. Hon kommenterade modet på ett kunnigt och trevligt sätt.

Närmare 350 medlemmar och några blivande medlemmar hade samlats i god tid före visningen för fika och samvaro. Fem alerta damer ur föreningen ställde upp som mannekänger och vandrade professionellt i kyrkgångarna så att man kunde se och känna på kreationerna på nära håll.

Efter visningen avtackades de medverkande med var sin ros av Aktiva Seniorers ordförande Willy Brändström. Han tackade även programmets arrangör Moa Gahlin och påkläderskan Monica Torvas för en mycket intressant visning som gav mersmak.

Text och foto: Anders Perstrand

Bildtext:
Vid Aktiva Seniorers senaste onsdagsträff i Vasakyrkan medverkade Moa Gahlin och Monica Torvas från modebutiken Bigaro, längst till vänster. Modellerna från föreningen är
Ann-Mari Sund Lundberg, Margaretha Antonson, Karin Bodèn, Kerstin Fahlman-Noord och Lena Åkerlund.

Alla medverkande
Alla medverkande
Ann Mari Sund Lundberg  
Ann Mari Sund Lundberg
Karin Bodén
Karin Bodén
Kerstin Fahlman Noord
Kerstin Fahlman Noord
Mona Gahlin och Margaretha Antonson
Mona Gahlin och Margaretha Antonson
Lena Åkerlund
Lena Åkerlund

 


   

Har papperstidningen någon framtid? 

Vid denna välbesökta sammankomst medverkade Mats Olofsson. Han försökte mycket sakkunnigt belysa frågan hur framtiden ser ut för papperstidningen. Mats Olofsson är debattredaktör och ledarskribent på Västerbottens-Kuriren och kunde konstatera att papperstidningen på sikt kommer att försvinna. Allt fler läsare övergår till nätupplagan med papperstidningarnas upplagor därmed sjunker.

Under de senaste 20 åren har mycket hänt i tidningsbranschen. Med den nya tekniken har flera yrkesgrupper rationaliserats bort typ typografer, grafiker och korrekturläsare. Mats Olofsson betonade att det är viktigare att journalistiken fungerar. TV-reklamen har tagit över en stor del av tidningarnas annonsintäkter. Vad ska hända med nyheterna i datoriserad värld. Han påpekade också att när konsumenterna betalar för nyheterna så får de bättre förtroende för media. Redaktör Olofssons analys av denna förändring avrundades med en intensiv frågestund.

Hur ser då framtiden ut för papperstidningen? Det får framtiden utvisa.

Text och foto Anders Perstrand

Mats Olofsson
Mats Olofsson

Vid detta medlemsmöte var Simon Miderfjäll dagens föredragshållare. Simon är en av Sveriges 2300 frivilliga personer som arbetar för Sjöräddningssällskapet. Denna organisation startade i Sverige 1907 men först 1944 startades också verksamheten i Holmsund. Området som man ansvarar för sträcker sig från Sikeå i norr till Järnäs i söder. I Holmsund finns en båt med namnet MinLouis samt ett miljösläp, där man har högsjölänsor för att samla ihop miljöfarligt utsläpp från båtar. Antal uppdrag från Holmsund är ca 40, och säsongen börjar i maj och håller på tills isen lagt sig. Ett 30-tal frivilliga, från studenter till pensionärer, arbetar ombord på båten och när larmet kommer har man bara 20 minuter på sig för att anmäla sig på båten.

I hela Sverige finns 2300 frivilliga som betjänar 71 st stationer vid havskusterna och 5 st vid våra största insjöar. Här finns 230 båtar som alla har donerats av privatpersoner. Enligt Simon Miderfjäll är båtarna otroligt bra, och man övar personal och utrustning regelbundet. Antalet medlemmar i Sverige är 115 000, som betalar en medlemsavgift och har då möjlighet att anlita sällskapet för att få hjälp när något händer, 2018 hade man ca 11500 uppdrag. Sällskapet är med vid 80 % av alla sjöräddningar i Sverige. Förutom medlemsavgifter finansieras verksamheten av donationer, men man tar inte emot några statsbidrag.

Simon Miderfjäll tackades med applåder och blommor för sitt intressanta föredrag

Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Båten i Holmsund MinLouis
Båten i Holmsund MinLouis

Denna dag hade vi föreningsstämma i Umeå och ett 30-tal medlemmar hade samlats i Vasakyrkan. Willy Brändström valdes som ordförande och Ann-Mari Sund Lundberg som sekreterare för föreningsstämman.

Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat till 684 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 17 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 7 musikprogram, 6 föredrag, 3 studiebesök/utflykter samt 1 modevisning. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter skedde val av ledamöter till bl.a. styrelsen, som nu består av Willy Brändström ordförande, Margaretha Antonson, Stina Carlson, Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg, Lenanrt Jareman, Inger Nilsson och nyvalda Karin Bodén, Anders Perstrand och IngaLis Ulvenfalk. Två ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Dag Magnusson efter 11 år och Margaretha Lundquist efter 3 år i styrelsen. Dag Magnusson fortsätter dock som adjungerad till styrelsen.

Efter föreningsstämman bjöds medlemmarna på kaffe och fikabröd.

 

Margaretha Lundquist och Dag Magnusson lämnade styrelsen efter 3 resp 11 år.
Margaretha Lundquist och Dag Magnusson lämnade styrelsen efter 3 resp 11 år.
Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg och Willy Brändström ledde föreningsstämman
Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg och Willy Brändström ledde föreningsstämman

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar...