Ett vaccin mot allt?

Kan det finnas ett enda vaccin mot allting? Den frågan fick professor Kristina Lejon vid den avslutande frågestunden efter sin föreläsning hos Aktiva Seniorer nyligen. Hon är professor i immunologi vid Umeå Universitet och delade frikostigt med sig av sitt kunnande till de intresserade seniorerna i Vasakyrkan.
Trots avsaknad av teknisk utrustning kunde hon med gester på fri hand åskådliggöra hur det elaka viruset angrep kroppens celler. Vårt immunsystem kan faktiskt se skillnad på främmande celler. Forskningen utgår bland annat från försök med möss och jämförelser med människans system.
Kristina Lejon redogjorde åskådligt efter en fråga från publiken hur de olika vaccinerna mot Covid-19 fungerar. Den enda sjukdom som helt har utrotats på jorden är smittkoppor och det känns ju tryggt att veta. Det finns annat att vara orolig förr. Finns det då något ”multivaccin” mot allt? Svaret är tyvärr: Nej.

Text och foto: Anders Perstrand