Bo Nilsson från Bjurholm, numera bosatt i Umeå, berättade om tillkomsten och utvecklingen av Konstvägen Sju Älvar vid senaste träffen med Aktiva Seniorer i Vasakyrkan i Umeå.  

Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång konstutställning från Holmsund i öster till Borgafjäll i väster. Man passerar Vindelälven, Umeälven, Öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och Saxälven. En resa längs Konstvägen inbjuder inte enbart till att uppleva de 13 olika konstverken. Det ger även fantastiska naturupplevelser och många kulturhistoriska sevärdheter.  

Det första konstverket, ”Väg ledning” uppfördes redan 1996 och de resterande nio konstverken färdigställdes sedan under 1998. Det bedömdes då att livslängden skulle vara ca 10 år och några av de ursprungliga konstverken har numera ersatts av andra, Avslutningsvis framförde Bo Nilsson en idé. Varför inte fortsätta konstvägen till Vasa och Norge? Han har dock ännu inte fått gehör för detta förslag.

Text och bild: Anders Perstrand