Vart är vi på väg?

Den frågan försökte Veronica Kerr besvara på Aktiva Seniorers första medlemsträff efter pandemiupphållet. Veronica är vice ordförande i Umeå kommuns äldrenämnd och hon informerade om alternativa boenden för de äldre i Umeå. Det är tydligen mycket att välja på för oss seniorer nu och i framtiden men mycket fokus ligger på att man ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Visionen är ”Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”. 

Frågestunden efteråt som leddes av föreningens ordförande Willy Brändström blev stundtals riktigt intensiv. Medlemsträffen i Vasakyrkan i Umeå var en efterlängtad start efter det långa uppehållet eftersom denna mötesform innebär en god möjlighet att ventilera olika intresseområden och hålla kontakt med varandra efter isoleringen. Veronica Kerr uppmanade avslutningsvis de aktiva seniorerna att planera sitt boende i tid och tänka på vad som är viktigt för just dig.

Text och foto: Anders Perstrand