Aktiva Seniorer Umeå

God Jul och Gott Nytt År

önskas alla medlemmar i Aktiva Seniorer.

För er kännedom vill vi informera om att styrelsen planerar för att föreningsstämman eventuellt kommer att genomföras genom poströstning Inga övriga programpunkter har förberetts för VT 2021 för närvarande. Vi informerar så snart vi vet mera. 

 

Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå

  • Är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen samt tillvarata deras kunnande och erfarenhet
  • Erbjuder ett kvalitativt och rikt varierat utbud av aktiviteter förenade med gemenskap och trivsel
  • Är inte någon pensionärsorganisation och har därför inte någon nedre åldersgräns för medlemskap
  • Är politiskt och religiöst obunden
  • Bedriver ej någon pensionärsfacklig verksamhet

Vi i Umeå är en lokal förening till Förbundet Aktiva Seniorer. Umeåföreningen har omkring 800 medlemmar och startades 1981, men blev inte registrerad hos förbundet förrän 1982. Vi firade därför 25-årsjubileum under år 2017.

Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet startades i Sverige 1989 och har nu ca 50 föreningar i olika kommuner med tillsammans över 20 000 medlemmar.

Aktiva Seniorers symbol är ett bi, som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

Aktiva Seniorers logo

Aktiva Seniorers logo


Samarbetspartner

Aktiva Seniorer är en medlemsorganisation till Medborgarskolan och får därigenom tillgång till Medborgarskolans resurser och omfångsrika studiematerial.

Medborgarskolan