Aktiva Seniorer Umeå

Åsa Ögren var dagens föreläsare. Hon berättade att hon haft 16 olika arbetsgivare, men är mest känd som tidigare ledamot i Umeå kommuns byggnadsnämnd sedan1995 och dess ordförande i 12 år från 2002. Som rubrik på sitt föredrag hade hon satt: Hur är det som kvinna att jobba i en mansdominerad organisation/företag? Hon gick först igenom definitioner och skillnader mellan jämställdhet och jämlikhet samt självförtroende, självkänsla och självbild. Hon hade läst om Berit Ås´ forskning om de fem olika slagen av härskartekniker och hade stor hjälp härav när hon själv blev utsatt av dessa tekniker i olika sammanhang. Åsa gick sedan igenom skillnader mellan män och kvinnor i arbetslivet.

Att kvinnor ofta har lägre lön är ju bekant med att det under ett 40-årigt arbetsliv blir så mycket som 3,6 miljoner kr var för många en överraskning. Hon berättade också att nästan dubbelt så många kvinnor är sjukskrivna och att 75 % av dagar för föräldrapenning tas ut av kvinnor. Åsa såg nu positiva trender på förändringar inom olika områden, men trots att Sverige varit världens mest jämställda land finns det fortfarande mycket att göra.

Föredraget blandades med dråpliga historier med möten med fördomsfulla män från Åsas innehållsrika liv. Föreningens ordförande Willy Brändström tackade Åsa Ögren med en bukett blommor.

Åsa Ögren. Foto Dag Magnusson
Åsa Ögren. Foto Dag Magnusson

Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå

  • Är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen samt tillvarata deras kunnande och erfarenhet
  • Erbjuder ett kvalitativt och rikt varierat utbud av aktiviteter förenade med gemenskap och trivsel
  • Är inte någon pensionärsorganisation och har därför inte någon nedre åldersgräns för medlemskap
  • Är politiskt och religiöst obunden
  • Bedriver ej någon pensionärsfacklig verksamhet

Vi i Umeå är en lokal förening till Förbundet Aktiva Seniorer. Umeåföreningen har omkring 800 medlemmar och startades 1981, men blev inte registrerad hos förbundet förrän 1982. Vi firar därför 25-årsjubileum under år 2017.

Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet startades i Sverige 1989 och har nu ca 50 föreningar i olika kommuner med tillsammans över 20 000 medlemmar.

Aktiva Seniorers symbol är ett bi, som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

Aktiva Seniorers logo

Aktiva Seniorers logo


Samarbetspartner

Aktiva Seniorer är en medlemsorganisation till Medborgarskolan och får därigenom tillgång till Medborgarskolans resurser och omfångsrika studiematerial.

Medborgarskolan