Aktiva Seniorer Umeå

Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå

  • Är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen samt tillvarata deras kunnande och erfarenhet
  • Erbjuder ett kvalitativt och rikt varierat utbud av aktiviteter förenade med gemenskap och trivsel
  • Är inte någon pensionärsorganisation och har därför inte någon nedre åldersgräns för medlemskap
  • Är politiskt och religiöst obunden
  • Bedriver ej någon pensionärsfacklig verksamhet

Vi i Umeå är en lokal förening till Förbundet Aktiva Seniorer. Umeåföreningen har omkring 800 medlemmar och startades 1981, men blev inte registrerad hos förbundet förrän 1982. Vi firade därför 25-årsjubileum under år 2017.

Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet startades i Sverige 1989 och har nu ca 50 föreningar i olika kommuner med tillsammans över 20 000 medlemmar.

Aktiva Seniorers symbol är ett bi, som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

Aktiva Seniorers logo

Aktiva Seniorers logo


Samarbetspartner

Aktiva Seniorer är en medlemsorganisation till Medborgarskolan och får därigenom tillgång till Medborgarskolans resurser och omfångsrika studiematerial.

Medborgarskolan