Ett antal Aktiva Seniorer i Umeå samlades nyligen i Vasakyrkan för att genomföra sitt årsstämma. Uppskattningsvis 5 % av det totala medlemsantalet var på plats, vilket kanske är vanligt även hos andra föreningar.

I 30 år har föreningen funnits och den är en viktig mötesplats i Umeå. Aktiva Seniorers huvudsakliga verksamhet är kulturarrangemang och föreläsningar. Under fjolåret kunde man erbjuda flera program med lokala jazzmusiker och vissångare. Man har även aktivitet i form av boule som drivs av Umeå Bouleallians.

Före stämman framträdde Elin Örebrand med sin vackra stämma till eget pianoackompanjemang med melodier av exempelvis Lisa Ekdahl och Björn Afzelius. Elin presenterade en egen vacker översättning av John Denvers Annie´s Song. Många av de andra populära sångerna kunde publiken sjunga med i efter bästa förmåga. Hon varvade de väl valda visorna med personliga kommentarer och upplevelser i anslutning till sitt musicerande. Gabriellas sång av Py Bäckman och Stefan Nilsson blev även i år en mäktig avslutning på Elin Örebrands uppskattade medverkan.

Till ny ordförande för Aktiva Seniorer i Umeå valdes Bosse Berglund efter avgående Willy Brändström. Övriga i styrelsen är nu Anders Perstrand, Ann-Mari Sund Lundberg, Carola Johansson, Kerstin Fahlman-Nordh, Karin Bodén, Gunborg Hammarström, Ingrid Robertsson och Ewa Nordvall.

 Text och foto: Anders Perstrand

 

WIlly Brändström välkomnar Bosse Berglund

      

        Elin Örebrand