Aktiva Seniorer Umeå

Ett vaccin mot allt?

Kan det finnas ett enda vaccin mot allting? Den frågan fick professor Kristina Lejon vid den avslutande frågestunden efter sin föreläsning hos Aktiva Seniorer nyligen. Hon är professor i immunologi vid Umeå Universitet och delade frikostigt med sig av sitt kunnande till de intresserade seniorerna i Vasakyrkan.
Trots avsaknad av teknisk utrustning kunde hon med gester på fri hand åskådliggöra hur det elaka viruset angrep kroppens celler. Vårt immunsystem kan faktiskt se skillnad på främmande celler. Forskningen utgår bland annat från försök med möss och jämförelser med människans system.
Kristina Lejon redogjorde åskådligt efter en fråga från publiken hur de olika vaccinerna mot Covid-19 fungerar. Den enda sjukdom som helt har utrotats på jorden är smittkoppor och det känns ju tryggt att veta. Det finns annat att vara orolig förr. Finns det då något ”multivaccin” mot allt? Svaret är tyvärr: Nej.

Text och foto: Anders Perstrand

Hålligång på Aktiva Seniorer

På höstens andra sammankomst med Aktiva Seniorer i Umeå spelade de mogna herrarna i kvartetten Pacemakers rock- och poplåtar från gammalt tillbaks. Föreningens ordförande Willy Brändström kunde välkomna en mycket fulltalig och förväntansfull publik i den nästan fullsatta Vasakyrkan. 

Gruppens namn har konstigt nog inget att göra med ett medicinskt hjälpmedel. Något sådant behövde musikerna inte för att kunna hålla igång. Publiken kände igen många melodier från exempelvis Beatles och Shadows repertoar. Störst bifall fick lugnare bossanova med altsax och country med stämsång. 


Text och foto: Anders Perstrand

 

Vart är vi på väg?

Den frågan försökte Veronica Kerr besvara på Aktiva Seniorers första medlemsträff efter pandemiupphållet. Veronica är vice ordförande i Umeå kommuns äldrenämnd och hon informerade om alternativa boenden för de äldre i Umeå. Det är tydligen mycket att välja på för oss seniorer nu och i framtiden men mycket fokus ligger på att man ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Visionen är ”Tillsammans för ett bättre liv – livet ut”. 

Frågestunden efteråt som leddes av föreningens ordförande Willy Brändström blev stundtals riktigt intensiv. Medlemsträffen i Vasakyrkan i Umeå var en efterlängtad start efter det långa uppehållet eftersom denna mötesform innebär en god möjlighet att ventilera olika intresseområden och hålla kontakt med varandra efter isoleringen. Veronica Kerr uppmanade avslutningsvis de aktiva seniorerna att planera sitt boende i tid och tänka på vad som är viktigt för just dig.