Aktiva Seniorer Umeå

Många intresserade fågelvänner hade samlats i Vasakyrkan för att lyssna till ornitologen Christer Olsson, som vid Aktiva Seniorers möte berättade om ”Fåglar i allmänhet och vårfåglar i synnerhet”.  Ett säkert vårtecken i Umeå är när skrattmåsarna syns i centrum, vilket inte är så populärt hos alla.

Christer berättade att hans intresse för fåglar började den 27 april 1969 när han gick med i fältbiologerna, och hans intresse är fortfarande mycket stort. Nya arter etablerar sig i Västerbotten och andra försvinner. En positiv sak är att antalet arter nu är större än 1969. Dvärgmåsen sågs här första gången 1974 och har också hittats i USA dit den flugit. Gråspetten ökar varje år och nu finns 3000 – 4000 par i Sverige. Vår nationalfågel koltrasten har börjat övervintra och gillar äpplen och röda vinbär. Den vanliga lövsångaren finns i 13 miljoner par i Sverige. Pilgrimsfalken höll på att dö ut och för 50 år sedan fanns endast 9 par kvar pga kvicksilverförgiftning, som slog ut de flesta rovfåglarna. Genom ett projekt med uppfödning i burar är nu stammen 400 par.

En fågel som försvunnit är ortolansparven, som nu ej längre syns här. Rosenfinken är Christers personliga favorit, och på vitryggad hackspett han har lagt ner mest arbete sedan 1984, endast 12 par finns kvar nu. Christer visade upp ett otroligt minne på när fåglarna kommer, var man kan finna dem och hur många exemplar som finns. Han härmade också ett flertal av de fåglar han berättade om. Den stora publiken i Vasakyrkan tackade ornitologen Christer O med en varm applåd.

Text och foto Dag Magnusson