Pensionärerna visar musklerna på Rådhustorget.

Onsdag 9 maj 2018 mellan kl 12.00 - 14.00 samlas pensionärer på Rådhustorget.

Vi inbjuder olika politiker som ska svara på frågor som ställs av talare eller från publiken. En moderator finns som håller samman det hela. Våra krav  ställer vi också på plakat från de medverkande pensionärsorganisationerna.

Talare är bl.a. Anita Berg från PRO, Barbro Kjellberg från SKPF och Inger Nilsson från Aktiva Seniorer. Musik av orkestern SAMBANDET.

Tillsammans är vi starka!. Våra röster ska höras!

Deltagande organisationer:

PRO    SKPF   Aktiva Seniorer

Umeälven januari 2017. Foto Dag Magnusson
Umeälven januari 2017. Foto Dag Magnusson


Aktiva Seniorer i Umeå har sedan omkring år 2008 haft en egen hemsida. Den har under åren inte ändrats så mycket i utseende men den har hela tiden hållits aktuell med program, referat och foton.

Sedan december 2016 har vi arbetat med att förnya vår hemsida. Förbundet Aktiva Seniorer erbjuder alla föreningar att ansluta sig till deras centralt utformade sida och vår styrelse har beslutat att antaga anbudet.

Med stor hjälp av förbundets webmaster Kaj Svartström är vi nu redo att öppna den nya hemsidan. Vi hoppas att den skall vara till god information om våra program, och att ni genom våra referat och foton från tidgare programpunkter skall minnas trevliga och intressanta program ni varit med om.

Umeå 28 januari 2017 Dag Magnusson