GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Efter två år med Pandemi har vi återkommit och genomfört 16 programpunkter under år 2022, då föreningen också firat sitt 30-årsjubileum.

Vi börjar onsdag den 11 januari 2023 kl 14,30 med musikprogram i Vasakyrkan av Ingemar Grahn: Toner och tankar i vintertid. Kaffe serveras som vanligt från kl 13.30, pris 50 kr. Program utsänds i början av 2023.

Styrelsen