Liksom för många andra föreningar blev årsmötet för Aktiva Seniorer i Umeå corona-anpassat och således lite eljest. Alla medlemmar hade i god tid fått nödvändiga årsmöteshandlingar och kunde skicka in sina röstsedlar med betalt porto. Årsstämmans formalia avhandlades av munskyddsförsedd styrelse i Odd Fellow-lokalen.

Verksamheten avbröts abrupt efter endast fem aktiviteter. Sedan förra årets föreningsstämma i mars 2020 har Aktiva Seniorer varit passiva pensionärer utan de populära programmen i Vasakyrkan.

Vid föreningsstämman omvaldes styrelsen som även fortsättningsvis leds av ordförande Willy Brändström. Övriga i styrelsen är Stina Carlson, Ann-Mari Sund Lundberg, Kerstin Fahlman Noord, Anders Perstrand, IngaLis Ulvenfalk, Karin Bodén, Ingrid Robertsson och Gunborg Hammarström.

Styrelsen för Aktiva Seniorer i Umeå hoppas kunna återuppta verksamheten under hösten.

Föreningsstämma 210325      Föreningsstämma 210325
Föreningsstämma 210325                                                                       

Text och foto: Anders Perstrand, Umeå