Föreningen hade denna dag föreningsstämma i Umeå och ca 25 medlemmar hade samlats i Vasakyrkan. Innan stämman spelade och sjöng sex st elever från Midgårdsskolans musiklinjer. Repertoaren var vald så att den passade även aktiva seniorer: Mamma Mia från 1975, Mrs Robinson från 1968 och In other words I love you.

Willy Brändström valdes till ordförande och Ann-Mari Sund Lundberg som sekreterare för föreningsstämman. Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat till 616 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 16 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 5 musikprogram, 9 föredrag samt 1 modevisning. Verksamheten sker i samarbete med Medborgarskolan. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter skedde val av ledamöter till bl.a. styrelsen, som nu består av Willy Brändström ordförande, Stina Carlson, Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg, Lennart Jareman, Karin Bodén, Anders Perstrand, IngaLis Ulvenfalk samt 2 nyvalda: Ingrid Robertsson och Gunborg Hammarström. Två ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Inger Nilsson och Margaretha Antonson efter 4 resp. 2 år i styrelsen och tackades med blommor. Dag Magnusson fortsätter som adjungerad till styrelsen.

Efter föreningsstämman avslutades dagen med kaffe och fikabröd.

Text och foto: Dag Magnusson

Margaretha Antonson, Kerstin Fahlman Noord, Ann Mari Sund Lundberg och Willy Brändström
Margaretha Antonson, Kerstin Fahlman Noord, Ann Mari Sund Lundberg och Willy Brändström
Elever från Midgårdsskolans musiklinjer 
Elever från Midgårdsskolans musiklinjer
Margaretha Antonson och Inger Nilsson avgick från styrelsen
Margaretha Antonson och Inger Nilsson avgick från styrelsen