Aktiva Seniorer Umeå

Vid senaste träffen med Aktiva Seniorer i Vasakyrkan presenterade Bill Svanborg en för de flesta okänd släkt Grafström från Umeå. Det var många prominenta herrar i denna släkt som han tog i kronologisk ordning.
Den äldste i raden var Anders Abraham Grafström (1780–1870) som var kyrkoherde i Umeå, riksdagsman och ledamot i Musikaliska Akademin. Han ordnade dessutom ångbåtstrafik längs norrlandskusten. Bill Svanborg ansåg att denne man var styvmoderligt behandlad i historien. A. A. Grafström är begravd vid Backens kyrka.
Sonen riksdagsman Fritiof Grafström (1827–83) och sonsonen major Erik Grafström (1872–1952) låg lite närmare i tiden. Flera andra potentater ur släkten Grafström fram till våra dagar passerade revy under Bill Svanborgs sakkunniga presentation.
Föredragshållaren avtackades av Aktiva Seniorers ordförande Willy Brändström.

Bill Svanborg
Bill Svanborg
Text och foto: Anders Perstrand

Bo Nilsson från Bjurholm, numera bosatt i Umeå, berättade om tillkomsten och utvecklingen av Konstvägen Sju Älvar vid senaste träffen med Aktiva Seniorer i Vasakyrkan i Umeå.  

Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång konstutställning från Holmsund i öster till Borgafjäll i väster. Man passerar Vindelälven, Umeälven, Öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och Saxälven. En resa längs Konstvägen inbjuder inte enbart till att uppleva de 13 olika konstverken. Det ger även fantastiska naturupplevelser och många kulturhistoriska sevärdheter.  

Det första konstverket, ”Väg ledning” uppfördes redan 1996 och de resterande nio konstverken färdigställdes sedan under 1998. Det bedömdes då att livslängden skulle vara ca 10 år och några av de ursprungliga konstverken har numera ersatts av andra, Avslutningsvis framförde Bo Nilsson en idé. Varför inte fortsätta konstvägen till Vasa och Norge? Han har dock ännu inte fått gehör för detta förslag.

Text och bild: Anders Perstrand

 

 

Som en informell inledning av jazzfestivaldagarna inbjöd Aktiva Seniorer till en svängig eftermiddag med VA Big Band. Det fanns knappast någon ledig sittplats i Vasakyrkan när storbandet drog igång.
 
Bandets vokalist Maud Sparrman från Östersund skötte mellansnacket och sjöng flera kända och mindre kända låtar exempelvis Hey There ur filmen Pyjamasleken med tonartshöjningar som det ska vara. Passande nog inledde VA Big Band i den fullsatta lokalen med Too Close For Comfort - hur man nu skulle tolka det. Bandets andra sångare Janne Pettersson bidrog med några låtar ur Frank Sinatras repertoar. Det bjöds även på härlig duettsång i Baby, It´s Cold Outside - en julsång skriven 1944.
 
VA Big Band har full sättning fem saxofonister, fyra trombonister och fyra trumpetare. Kompet är som sig bör piano, gitarr, bas och trummor. Många av solistinsatserna gjordes av orkesterledaren och förste trumpetaren Alf Burstedt. Maud Sparrman hade sinnesnärvaro och scenvana nog att slå av musiken, när några av melodierna inte kom igång på rätt sätt. Efter omstart blev det betydligt bättre.
 
Maud anförtrodde publiken att det känns väldigt bra att stå framför ett sånt här gäng och få sjunga. Vi får väl anamma hennes uppmaning att om man vill må bra ska man skaffa sig ett storband.
 
Bild och text:
Anders Perstrand
VA Big Band
VA Big Band
Maud Sparrman och Janne Pettersson i VA Big Band
Maud Sparrman och Janne Pettersson i VA Big Band

Som en informell inledning av jazzfestivaldagarna inbjöd Aktiva Seniorer till en svängig eftermiddag med VA Big Band. Det fanns knappast någon ledig sittplats i Vasakyrkan när storbandet drog igång.
 
Bandets vokalist Maud Sparrman från Östersund skötte mellansnacket och sjöng flera kända och mindre kända låtar exempelvis Hey There ur filmen Pyjamasleken med tonartshöjningar som det ska vara. Passande nog inledde VA Big Band i den fullsatta lokalen med Too Close For Comfort - hur man nu skulle tolka det. Bandets andra sångare Janne Pettersson bidrog med några låtar ur Frank Sinatras repertoar. Det bjöds även på härlig duettsång i Baby, It´s Cold Outside - en julsång skriven 1944.
 
VA Big Band har full sättning fem saxofonister, fyra trombonister och fyra trumpetare. Kompet är som sig bör piano, gitarr, bas och trummor. Många av solistinsatserna gjordes av orkesterledaren och förste trumpetaren Alf Burstedt. Maud Sparrman hade sinnesnärvaro och scenvana nog att slå av musiken, när några av melodierna inte kom igång på rätt sätt. Efter omstart blev det betydligt bättre.
 
Maud anförtrodde publiken att det känns väldigt bra att stå framför ett sånt här gäng och få sjunga. Vi får väl anamma hennes uppmaning att om man vill må bra ska man skaffa sig ett storband.
 
Bild och text:
Anders Perstrand

På senaste träffen i Vasakyrkan i Umeå medverkade Marianne Hård af Segerstad. Hon berättade mycket inspirerande och sakkunnigt om den indiska delstaten Kerala. Där bor nämligen hon och hennes man periodvis sedan flera år tillbaka.
 
Kerala ligger i sydspetsen av Indien och består av tre naturliga områden - kustlandet, låglandet Backwater och bergstrakterna. Huvuddelen av turismen 80% är från andra indiska delstater. En stor del av landet täcks av risodlingar. Där odlas enligt programrubriken även vitpeppar, rödpeppar och svartpeppar som egentligen är olika stadier i pepparkornens mognad. Det hade åhörarna ingen aning om.
 
Mycket annat kunde Marianne Hård af Segerstad berätta om men det borde upplevas på plats.
 
Text och bild:
Anders Perstrand
 
 
Marianne och barnhemmet 58a.jpg