Aktiva Seniorer Umeå

Att modevisningar är populära visade sig med all tydlighet vid detta onsdagsmöte. Almanackan visade den 6 april och det var ett riktigt busväder med regn nästa hela dagen. Kanske var det bl.a. detta som gjorde att närmare 300 medlemmar kom till Vasakyrkan för att dels fika under första timmen och därefter vara med om vårens modevisning.

Modefirmorna Eeva af Umeå och Owes herrmode var ansvariga för modevisningen. Eeva Sjöström och Jakob Karlsson var konferencierer och kommenterade de nya modetrenderna på ett kunnigt och trevligt sätt. Sex manliga och fem kvinnliga medlemmar från föreningen ställde upp som mannekänger och gick längs gångarna i lokalen så publiken hade möjligheter att på nära håll se detaljer i utförande och även känna på tygerna. Kvinnornas kläder gick i många kulörer, och tips lämnades för lämpliga kläder både till fest och till fritid. Även om den kvinnliga publiken var i majoritet fanns det också mycket för männen att titta på.

11 medlemmar från Aktiva Seniorer var mannekänger vid modevisningen. Foto Dag Magnusson
11 medlemmar från Aktiva Seniorer var mannekänger vid modevisningen. Foto Dag Magnusson

Vid vår föreningsstämma omvaldes Anders Boman och Karl-Gustaf Nordlund till ledamöter. Nya ledamöter blev Hans Allergren, Stina Carlsson, Inger Nilsson och Ann Mari Sund Lundberg. Styrelsen består sedan tidigare av ordföranden Willy Brändström, Margareta Lundquist vice ordförande och ledamöterna Birgitta Hägglund och Dag Magnusson. Marianne Löfstedt, Berith Boström och Britta Erixon-Enfält slutade efter fem, fyra respektive två år i styrelsen.

Av verksamhetsberättelsen framgick att 27 olika aktiviteter genomförts, varav 10 musikprogram, 10 föredrag, 4 studiebesök, 2 modevisningar samt 1 bussutflykt. Antalet medlemmar har ökat med 25 till 785, och tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande.

Katrin Sten informerade på Sliperiet. Foto Dag Magnusson
Katrin Sten informerade på Sliperiet. Foto Dag Magnusson

Vi besökte Sliperiet vid Umeälven. Guide var Process Coordinator Katrin Sten och hon berättade först lite om bakgrunden till Sliperiet, som är en tvärdisciplinär miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovation kan utvecklas. Det är en gränsöverskridande mötesplats med möten mellan konst och vetenskap, mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och samhälle, och mellan nutid och framtid. Deltagarna fick bl.a. besöka Soft Lab som är ett digitalt laboratorium för textiler. Soft Lab ger modekreatörer, produktutvecklare, forskare och studenter en spännande innovationsmiljö med tillgång till digitala och konventionella verktyg för produktion av mode, accessoarer samt marknadsföringsmaterial.

Även FabLab, som står för Fabrication Laboratory, besöktes. Det är en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, digital textilprinter, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.

Deltagarna inbjöds att besöka FabLab varje onsdag kl 13-20, då man har öppet för allmänheten. Deltagarna tackade slutligen Katrin Sten för ett intressant besök med en välförtjänt applåd.

Caroline Törnquist. Foto Dag Magnusson
Caroline Törnquist. Foto Dag Magnusson

Denna dag fick vi lyssna till chefsjuristen Caroline Törnquist från Nordea Private Banking. Under en knapp timme talade hon under rubriken Trygg Senior – varför är familjejuridiken så viktig? Hon gav inget löfte om att ämnet var roligt utan tvärsom: ”jag skall tala om döden och när man skiljer sig, och när kärleken går in så går vettet ut”.

Men att det var ett intressant ämne vittnade den stora publiken i Vasakyrkan om. På ett pedagogiskt sätt gick hon sedan igenom de viktigaste punkterna inom familjejuridiken. Hon började med grunderna såsom giftorätt, äktenskapsförord och laglotten. Sen blev det genast lite mer komplicerat när hon kom in på sambolagen från 2003 och arvsreglerna för olika kombinationer av särkullsbarn. Men Caroline redde ut frågetecknen och slutade med att betona vikten av att upprätta testamenten för att undvika tvister i framtiden. Ordföranden Willy Brändström tackade till slut Caroline Törnquist och publiken instämde med applåder.

Journalisten Benny Karlsson. Foto Dag Magnusson
  Journalisten Benny Karlsson. Foto Dag Magnusson

 Vid detta medlemsmöte medverkade kåsören och journalisten Benny Karlsson. Under senaste åren har publiken vid onsdagssammankomsterna slagit rekord flera gånger, men det blir nog svårt att slå det nya rekordet när Benny Karlsson drog omkring 400 medlemmar denna dag.

Benny är född i Hörnefors men flyttade mycket i ungdomsåren bl.a. till Kiruna, Kramfors Norrköping och Örnsköldsvik. Under studietiden tog han diverse småjobb som flyttkarl, snöskottare och skrivare/helgbevakare åt Dagens Nyheter. Men det var först när Benny vann andra pris i en novelltävling i den lätt skandalomsusade tidskriften LEKTYR som han förstod att han kanske var ganska bra på att skriva.

Ett stort uppdrag fick han 1984 då han tillsammans med Bengt Fällman skrev manuset till adventskalendern, som sedan gjordes av Staffan Ling och Bengt Andersson. Mycket tippex gick åt och manuset motsvarade sex långfilmer. Benny berättade sedan olika episoder från sin tid på reklambyrån Ordpoolen, tidningen Vi i Villa och framför allt om sina 10 år i annonsbladet Bil och Bostad tillsammans med Nicklas Berglund där de hunnit med ca 250 kröniker var. Han berättade hur han jobbar som krönikör och sin stil som skribent kallade han ”igenkännande journalistik”.

Till slut slog han ett slag för lokalpressen och ansåg att de små artiklarna från olika föreningar liknande denna artikel också har ett värde.

Roland Widmark vid keyboarden. Foto Dag Magnusson
  Roland Widmark vid keyboarden. Foto Dag Magnusson

Vi hade återigen musik på programmet. Denna gång var det musikläraren och organisten Roland Widmark från Vindeln som stod för programmet som till stora delar var allsång.

På sin keyboard kunde han med några knapptryckningar koppla in en panflöjt till öppningsnumret som sedan följdes av All of me med jive-komp. Därefter följde ett knippe kända svenska klassiska allsånger som inleddes med Drömmen om Elin, eller vilken man nu drömmer om som Roland kommenterade titeln på denna allsång. Genom andra tryckningar på keyboarden fick han fram dragspelstoner passande till Sjung och le och även ett storband som komp till Lingonröda tuvor.

Den stora publiken var med på noterna i de olika allsångerna och fick högt betyg av Roland, kanske därför att han påpekat att allsång och körsång förlänger livet med flera år. Som extranummer spelade han When the Saints go marching in där han skruvade upp tempot till max 256. Till sist tackades Roland Widmark med blommor och stående ovationer av en tacksam och glatt sjungande publik.

Stor publik i Vasakyrkan lyssnade till Roland Widmark. Foto Dag Magnusson
  Stor publik i Vasakyrkan lyssnade till Roland Widmark. Foto Dag Magnusson