Aktiva Seniorer Umeå

Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson
Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte lämnades viktig information om en ny Regionsindelning i Sverige. Det var regiondirektör Anna Pettersson, som under 45 minuter informerade om denna högaktuella fråga. Först berättade hon om nuvarande Region Västerbotten och det uppdrag de har ifrån staten att handlägga regionala utvecklingsfrågor. Skälet till att länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Därefter informerade Anna Pettersson om regionombildningen som startade 2015 då ett arbete inleddes på initiativ av regeringen för att minska antalet regioner från 21 st. En Indelningskommitté tillsattes som skulle ta fram bestående fördelar genom en bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, stabila ekonomiska förhållanden i de nya regionerna, bättre överensstämmelse med medborgarnas behov av insyn och inflytande. Ändringen skulle också vara förankrat hos berörda myndigheter. I juni i år kom ett delbetänkande där ett förslag på bildande av region norr presenterades och att regionen skulle kunna bildas fr.o.m. 1 januari 2019. Därför har de fyra nordligaste länen bildat en förberedelsegrupp som tittar över kommunal samverkan, regional utveckling, kultur och infrastruktur samt trafik. En proposition skall enligt nuvarande planer komma i mars 2017 och förslag om nya indelningar av valkretsar skall tas fram till okt 2017. Efter valet 2018 tar det nyvalda landstingsfullmäktige över och 1 januari 2019 kan den nya organisationen träda i kraft. Men Anna Pettersson redogjorde också för de hinder som gör att planerna kan ändras.

Ordföranden Willy Brändström tackade Anna Pettersson för de sakliga upplysningar hon lämnat i denna aktuella fråga.

P-O Moritz kvartett. Foto Dag Magnusson
P-O Moritz kvartett. Foto Dag Magnusson

Vi hade åter musik på programmet. Denna gång gästades föreningen av P-O Moritz kvartett, som består av Bengt-Åke Armelius bas, Thomas Olsson piano, Sten Öberg trummor och P-O Moritz själv kapellmästare och saxofon. En så gott som fullsatt Vasakyrka kunde under eftermiddagen njuta av ”Jazzklassiker som Du minns” som det stod i föreningens programblad. Kvartetten började med George Gershwins Lady be Good, som publiken tycktes känna titeln på. Sedan följde två stycken av Lars Gullin bl.a. Danny´s dream från 1954. Lite gungande rytmer kom i några bozzanovor bl.a. The girl from Ipanema av Stan Getz. 

Quincy Jones The midnigth sun will never set fick publiken att drömma sig bort till sommaren på denna hösttermins första snöiga dag. Efter Gerry Mulligans Walking shoes och bossanovan Desafinado braverade Sten Öberg med ett trumsolo i slutet på den timslånga konserten. Willy Brännström tackade kvartetten med blommor för en fin konsert.

Gun Stenmark. Foto Dag Magnusson
Gun Stenmark. Foto Dag Magnusson

Rubriken på programmet var denna dag: Att ha en vuxen son med diagnos. Det var Gun Stenmark som berättade och som nyligen utkommit med en bok med denna titel. Hon är utbildad lågstadielärare, speciallärare och talpedagog och har under 15 år arbetat som universitetsadjunkt på Universitetet i Umeå. En recensent har förordat att boken borde vara obligatorisk vid utbildning av specialpedagoger. Gun berättade på ett personligt sätt hur det är att få en son som inte beter sig som friska barn och först får en diagnos efter 6 år, vilken tid hon beskrev som en ökenvandring. Ofta är det endast det vi ser som vi förstår, men alla sjukdomar syns inte på utsidan.

Hon beskrev sedan både svåra perioder men också mycken glädje som de 39 åren har gett, det har varit som att åka berg- och dalbana. Med stolthet berättade hon att när sonen fick förarbevis för skoter åkte hon hellre med honom än med sin man. Och sonen hade utfört många olika arbeten med sina förutsättningar. Gun berättade också att hon fått kraft genom konsten och att hon målade efter sin sinnesstämning. De närvarande tackade Gun Stenmark med en stor applåd för en intressant eftermiddag och som gav tillfälle till eftertanke.

VD Annika Rydman informerade om Granö Beckasin. Foto Dag Magnusson
  VD Annika Rydman informerade om Granö Beckasin. Foto Dag Magnusson
Annika Rydman visar ett av hotellrummen uppe i träden. Foto Dag Magnusson
  Annika Rydman visar ett av hotellrummen uppe i träden. Foto Dag Magnusson

Vi gjorde två bussutflykter till Granö Beckasin där huvudmålet var att besöka de originella hotellrummen högt uppe i tallarna. Efter en god lunch på restaurang Beckasinen informerade VD Annika Rydman om denna unika anläggning som är vackert belägen på en ås alldeles invid Umeälven. Allt började för 10 år sedan då Granöborna engagerade sig för att rädda byskolan, vilket delvis lyckades. Man fortsatte sedan planera för hur byn skulle kunna utvecklas. Man tog fram en tjänstedesign som byggde på naturism och hur man bl a skulle dra nytta av den fantastiska samlingen av uppstoppade fåglar som fanns hos en bybo. Ett antal entreprenörer från byn bildade ett bolag, som köpte den gamla campingen och de första idéerna började verkställas 2008.

Invid den gamla campingen högt uppe på en ås med kraftiga tallar byggdes sex exklusiva fågelnästen som innehåller fullt moderna hotellrum med pentry och dusch. Fågelnästena sitter tryggt förankrade uppe i tallarna och härifrån har man en fin utsikt över naturen och Umeälven. Annika Rydman betonade att man inte vill ge besökarna det vanliga utan man har satsat mycket på ekologin och att ge tillfälle att uppleva naturen på riktigt nära håll. Därför ger man besökarna via olika entreprenörer från trakten tillfälle till flottfärder, turer med hundspann eller att åka hästdragen släde genom vildmarken. Eller att titta på norrskenet genom takfönstren liggande på rygg i sängen uppe i trädens fågelnästen. Deltagarna kände också igen det s.k. Glashuset som stod på Rådhustorget i Umeå under kulturhuvudstadsåret, men nu har det köpts och flyttats hit upp på åsen. Här hålls ett antal aktiviteter bla yoga, konferenser, middagar m.m.

Efter ett besök i Granös lanthandel GoMaten med ostar som specialitet serverades eftermiddagskaffet på café Vejos i Vindeln. Reseledare var Dag Magnusson och Margaretha Lundquist, båda styrelseledamöter i Aktiva Seniorer.

Enhetschef Louise Dahlberg på Migrationsverket. Foto Dag Magnusson
Enhetschef Louise Dahlberg på Migrationsverket. Foto Dag Magnusson

Enhetschef Louise Dahlberg från Migrationsverket var dagens föreläsare i Vasakyrkan. Tillsammans med henne arbetar 46 st personer på verket i Umeå med boende- och utredningsfrågor för asylsökande till flertalet kommuner i Västerbottens län. När flyktingströmmen var som störst 2015 ökade antalet anställda på verket i hela landet från 5000 till 8000 på kort tid. Antalet asylsökande kunde då vara 11 000 personer bara under en vecka, men antalet har minskat kraftigt och utgör nu endast ca 500 per vecka.

Louise berättade hur hård arbetssituationen var då, inga rutiner fanns och man kunde ringa från Migrationsverket i Stockholm och meddela att samma dag kommer det flera bussar med asylsökande, som ni i Västerbottens måste ta hand om. Och detta gjorde man, och Louise kunde med berättigad stolthet berätta för åhörarna att alla fick plats samma dag de kom hela året med undantag av endast ett tillfälle. De flesta asylsökande kommer från Syrien, Irak och Afghanistan. Förutom att anvisa bostäder i lägenheter som Migrationsverket hyr skriver man kontrakt med olika entreprenörer i länet, som tillhandahåller bostäder av olika typer. En positiv trend är att nu kan fler återvända till sina hemländer i jmf med antalet nya asylsökande och man har därför ett visst överskott på bostäder. Louise redovisade också de olika bidrag som betalas till de asylsökande, och hon slutade med att vi skall se de nyanlända som en tillgång som kommer att ge Sverige mycket tillbaka.

Föreningens ordförande Willy Brändström tackade till sist Louise Dahlberg för ett intressant föredrag i en aktuell och brännande fråga.

Projektledare Joakim Berg. Foto Dag Magnusson
Projektledare Joakim Berg. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte var rubriken på dagens program: Botniska korridoren. Projektledare Joakim Berg som arbetar med den svenska delen av projektet, berättade om planeringen med att knyta ihop och utveckla järnvägsnätet runt båda sidor av Bottenviken. De nordligaste länen samarbetar och det är inte en rättvisefråga att resurserna skall fördelas exakt lika över hela landet, utan de skall placeras där de gör mest nytta för hela landet. Joakim nämnde sedan på vilka områden som den norra delen av Sverige är världsledande, bl.a. att 90 % av EU:s produktion av järnmalm sker i norr. Vi har också en snabbt växande besöksnäring, men för att den skall växa ytterligare krävs ett fungerande transportnät. Vår infrastruktur måste fungera, även för hela Europas skull. Ett exempel som Joakim nämnde var att restiden Luleå-Stockholm med tåg kan förkortas från 11 t till 5,5 t efter att transportsystemet byggts ut. I årets budget har fastslagits att Norrbottniabanan skall börja byggas 2018. Trots en del negativa artiklar om Botniabanan beskrev Joakim den som en stor succé som har gett bra utdelning.

Föreningens ordförande Willy Brändström tackade till sist Joakim Berg för ett intressant föredrag i en viktig fråga.