Aktiva Seniorer Umeå

Denna dag fick medlemmarna lyssna till Rolf Hugoson, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Han står som ensam författare till boken Umeå stads historia 1950-2010, och det var om bokens tillkomst och innehåll han berättade för drygt 330 medlemmar i föreningen. Boken är ett resultat av ett 7 år långt forskningsprojekt vid universitetet och har finansierats av Umeå kommun.

Författaren redogjorde bl.a. för hur han indelat boken i olika händelser och följt samma händelse från början till slutet, istället för att redogöra för stadens historia i rent kronologiskt ordning. Han redogjorde för hur man kan definiera den demokratiska staden från olika synvinklar, den förutsätter att innevånarna har vissa rättigheter, det finns allmänna platser och offentliga byggnader. Han beskrev också stadens förhållanden till omvärlden, stad-vildmark, stad-landsbygd, centrum-förort.

Författaren har intervjuat flera kommunalpolitiker och beskrev deras inflytande på stadens utveckling. Många duktiga och driftiga personer har rekryterats till olika ansvarsfulla poster och har där satt sin prägel på utvecklingen till den stad Umeå nu har blivit. Umeå som björkarnas stad har ifrågasatts av vägplanerare men p.g.a. opinionen mot avverkning heter vi fortfarande björkarnas stad. Ritningar till en ny strandled fanns men projektet kunde inte genomföras då pengar för vägbyggnader hade tagit slut i och med att Kyrkbron byggdes. Detta var två exempel på vad som måste finnas för att stadens skall utvecklas, pengar och en opinion för eller emot förändringar. Rolf Hugoson beskrev allt detta på ett pedagogiskt sätt och dagen avslutades med en kort frågestund.

Sten Öbergs trio
Sten Öbergs trio


Som vanligt var det en stor skara medlemmar i Aktiva Seniorer som först samlades för en timmes gemensamt fika i Vasakyrkans cafédel. Sedan flyttade man över till stora salen för att lyssna till Sten Öbergs trio med Maria Bervelius som solist. Temat för konserten var Vi minns Monica Zetterlund.

Monica Z levde mellan åren 1937 – 2005 och var även känd som skådespelare med många stora roller i svenska filmer och revyer. Som jazzsångerska visade hon att man kunde sjunga jazz även med svenska texter. Programmet började med Valsmelodi och fortsatte med både kända och okända låtar. Maria berättade att Sten Öberg hade blivit utnämnd till en av Monicas favorittrummisar. Trion består förutom av Sten Öberg av Thomas Olsson på piano och Sune Wiklund på bas. Som avslutning framfördes Sakta vi gå genom stan och som extranummer den finstämda folkvisan Jag vet en dejlig rosa. Trion med Maria Bervelius tackades med blommor och livliga applåder.

Stor publik i Vasakyrkan
Stor publik i Vasakyrkan

Pastor Senitha Olsson. Foto Dag Magnusson
  Pastor Senitha Olsson. Foto Dag Magnusson
Organist Jan Erik Ögren. Foto Dag Magnusson
  Organist Jan Erik Ögren. Foto Dag Magnusson
Julavslutning i Vasakyrkan. Foto Dag Magnusson
  Julavslutning i Vasakyrkan. Foto Dag Magnusson


Efter sedvanligt fika med hembakade lussebullar ledde Vasakyrkans pastor Senitha Olsson eftermiddagens program. Jan Erik Ögren ackompanjerade både på piano och orgel, först de kända och populära julvisorna Rudolf med röda mulen och Jag såg mamma kyssa tomten jag, då medlemmarna också fick vara med i allsången. Därefter läste Senitha julevangeliet och höll en julbetraktelse med utgångspunkt vad som hände en decembernatt 1914 vid skyttegravarna i Flandern. Då upphörde för en kort stund beskjutningarna och i stället förbrödrades de tyska soldaterna med de engelska och man sjöng julpsalmen Stilla Natt tillsammans och tände ljus.

Julbetraktelsen omramades av några kända julpsalmer. Därefter avslutades dagen med lotteridragning med presentkort och lussebullar som välkomna vinster hos de lyckliga vinnarna.

Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson
Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte lämnades viktig information om en ny Regionsindelning i Sverige. Det var regiondirektör Anna Pettersson, som under 45 minuter informerade om denna högaktuella fråga. Först berättade hon om nuvarande Region Västerbotten och det uppdrag de har ifrån staten att handlägga regionala utvecklingsfrågor. Skälet till att länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Därefter informerade Anna Pettersson om regionombildningen som startade 2015 då ett arbete inleddes på initiativ av regeringen för att minska antalet regioner från 21 st. En Indelningskommitté tillsattes som skulle ta fram bestående fördelar genom en bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, stabila ekonomiska förhållanden i de nya regionerna, bättre överensstämmelse med medborgarnas behov av insyn och inflytande. Ändringen skulle också vara förankrat hos berörda myndigheter. I juni i år kom ett delbetänkande där ett förslag på bildande av region norr presenterades och att regionen skulle kunna bildas fr.o.m. 1 januari 2019. Därför har de fyra nordligaste länen bildat en förberedelsegrupp som tittar över kommunal samverkan, regional utveckling, kultur och infrastruktur samt trafik. En proposition skall enligt nuvarande planer komma i mars 2017 och förslag om nya indelningar av valkretsar skall tas fram till okt 2017. Efter valet 2018 tar det nyvalda landstingsfullmäktige över och 1 januari 2019 kan den nya organisationen träda i kraft. Men Anna Pettersson redogjorde också för de hinder som gör att planerna kan ändras.

Ordföranden Willy Brändström tackade Anna Pettersson för de sakliga upplysningar hon lämnat i denna aktuella fråga.

P-O Moritz kvartett. Foto Dag Magnusson
P-O Moritz kvartett. Foto Dag Magnusson

Vi hade åter musik på programmet. Denna gång gästades föreningen av P-O Moritz kvartett, som består av Bengt-Åke Armelius bas, Thomas Olsson piano, Sten Öberg trummor och P-O Moritz själv kapellmästare och saxofon. En så gott som fullsatt Vasakyrka kunde under eftermiddagen njuta av ”Jazzklassiker som Du minns” som det stod i föreningens programblad. Kvartetten började med George Gershwins Lady be Good, som publiken tycktes känna titeln på. Sedan följde två stycken av Lars Gullin bl.a. Danny´s dream från 1954. Lite gungande rytmer kom i några bozzanovor bl.a. The girl from Ipanema av Stan Getz. 

Quincy Jones The midnigth sun will never set fick publiken att drömma sig bort till sommaren på denna hösttermins första snöiga dag. Efter Gerry Mulligans Walking shoes och bossanovan Desafinado braverade Sten Öberg med ett trumsolo i slutet på den timslånga konserten. Willy Brännström tackade kvartetten med blommor för en fin konsert.

Gun Stenmark. Foto Dag Magnusson
Gun Stenmark. Foto Dag Magnusson

Rubriken på programmet var denna dag: Att ha en vuxen son med diagnos. Det var Gun Stenmark som berättade och som nyligen utkommit med en bok med denna titel. Hon är utbildad lågstadielärare, speciallärare och talpedagog och har under 15 år arbetat som universitetsadjunkt på Universitetet i Umeå. En recensent har förordat att boken borde vara obligatorisk vid utbildning av specialpedagoger. Gun berättade på ett personligt sätt hur det är att få en son som inte beter sig som friska barn och först får en diagnos efter 6 år, vilken tid hon beskrev som en ökenvandring. Ofta är det endast det vi ser som vi förstår, men alla sjukdomar syns inte på utsidan.

Hon beskrev sedan både svåra perioder men också mycken glädje som de 39 åren har gett, det har varit som att åka berg- och dalbana. Med stolthet berättade hon att när sonen fick förarbevis för skoter åkte hon hellre med honom än med sin man. Och sonen hade utfört många olika arbeten med sina förutsättningar. Gun berättade också att hon fått kraft genom konsten och att hon målade efter sin sinnesstämning. De närvarande tackade Gun Stenmark med en stor applåd för en intressant eftermiddag och som gav tillfälle till eftertanke.