Aktiva Seniorer Umeå

Ett 60-tal medlemmar besökte Brännlands Cider i Vännäsby. Andreas Sundgren-Graniti är grundare och VD för detta företag som startade 2008-2009. Andreas berättade först lite om sig själv och vad han arbetat med tidigare: musiker, studier till kock, köpa en fårfarm eller starta ett ölbryggeri. Men det fanns redan många grabbar i medelåldern som startat egna ölbryggerier, så därför kom tanken att starta ett cideri i stället.

Siktet för Andreas var redan från början att det skulle bli en dryck i världsklass i så fall. Andreas beskrev sedan den invecklade tekniken för att tillverka iscider som det kallas, rätt äppelsort, snabba transporter från södra Sverige, rätt temperatur och rätt syra och många andra komponenter för att det skall bli ett bra cider, och 2012 kom det första flaskan. Sen gäller det att komma in på marknaden och Andreas kunde med stolthet berätta att nu finns hans cider på alla systembolag i Sverige. Ett nytt spännande projekt var att försöka bli självförsörjande på äpplen så därför har man nyligen planterat 1000 plantor av finska, ryska och svenska äppelsorter på Röbäcksdalen.

Han har också inlett ett samarbete med konstnären Ingegerd Råman på Skrufs glasbruk som nu formgivit ett speciellt glas som skall framhäva den fina smaken på dryckerna från Brännlands Cider. Deltagarna tackade slutligen Andreas för ett intressant besök med en välförtjänt applåd. Besöket på cideriet kombinerades med lunch på Vännäs hotell.

 

Cecilia Edström Foto Margaretha Lundquist
  Cecilia Edström
  Foto Margaretha Lundquist

Motion och mat för minskad fallrisk
Vid aktiva seniorers möte den 15 februari föreläste Cecilia Edström, som är hälsoutvecklare och fysioterapeut på Västerbottens läns landsting, under rubriken ”motion och mat för minskad fallrisk”. Inledningsvis betonade hon vikten av fysisk aktivitet och då att all typ av kroppsrörelse som ger ökad energiförbrukning är nyttig. Ett riktmärke är att ägna sig åt fysisk aktivitet 30 minuter per dag minst fem gånger per vecka.

Hon betonade även att långvarigt stillasittande bör undvikas. Viktigast är att man utför de aktiviteter man tycker om och att man gör det utifrån sin individuella förmåga. Som äldre är det även viktigt att man tränar balansen för minskad fallrisk. Hon betonade även att fysiska aktiviteter motverkar många sjukdomar, ger bättre ork i vardagen, bättre immunförsvar, bättre sömn- och matvanor och stabilare humör. Det finns studier på äldre som visar att man genom regelbundna promenader även får förbättrade minnesfunktioner. Det finns även studier som visar att om man som äldre tränar tre gånger/vecka kan man bromsa det biologiska åldrandet med ungefär 10 år Detta visar att det aldrig är för sent att börja med fysiska aktiviteter.

När det gäller maten så tryckte hon framförallt på vikten av att äta grönt, att begränsa charkprodukter och dryck med socker samt alkohol. M a o är varierad mat från kostcirkeln ett bra riktmärke för att förebygga sjukdomar. Avslutningsvis betonade hon vikten av regelbundna måltider (”ät efter klockan”) och att frisk luft och rörelse främjar aptiten. Om man vill läsa mer så hänvisade hon till Vårdguiden där det finns många tips om både kost och motion. Efter föreläsningen avtackades Cecilia med en varm applåd och blommor.

Denna dag fick medlemmarna lyssna till Rolf Hugoson, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Han står som ensam författare till boken Umeå stads historia 1950-2010, och det var om bokens tillkomst och innehåll han berättade för drygt 330 medlemmar i föreningen. Boken är ett resultat av ett 7 år långt forskningsprojekt vid universitetet och har finansierats av Umeå kommun.

Författaren redogjorde bl.a. för hur han indelat boken i olika händelser och följt samma händelse från början till slutet, istället för att redogöra för stadens historia i rent kronologiskt ordning. Han redogjorde för hur man kan definiera den demokratiska staden från olika synvinklar, den förutsätter att innevånarna har vissa rättigheter, det finns allmänna platser och offentliga byggnader. Han beskrev också stadens förhållanden till omvärlden, stad-vildmark, stad-landsbygd, centrum-förort.

Författaren har intervjuat flera kommunalpolitiker och beskrev deras inflytande på stadens utveckling. Många duktiga och driftiga personer har rekryterats till olika ansvarsfulla poster och har där satt sin prägel på utvecklingen till den stad Umeå nu har blivit. Umeå som björkarnas stad har ifrågasatts av vägplanerare men p.g.a. opinionen mot avverkning heter vi fortfarande björkarnas stad. Ritningar till en ny strandled fanns men projektet kunde inte genomföras då pengar för vägbyggnader hade tagit slut i och med att Kyrkbron byggdes. Detta var två exempel på vad som måste finnas för att stadens skall utvecklas, pengar och en opinion för eller emot förändringar. Rolf Hugoson beskrev allt detta på ett pedagogiskt sätt och dagen avslutades med en kort frågestund.

Sten Öbergs trio
Sten Öbergs trio


Som vanligt var det en stor skara medlemmar i Aktiva Seniorer som först samlades för en timmes gemensamt fika i Vasakyrkans cafédel. Sedan flyttade man över till stora salen för att lyssna till Sten Öbergs trio med Maria Bervelius som solist. Temat för konserten var Vi minns Monica Zetterlund.

Monica Z levde mellan åren 1937 – 2005 och var även känd som skådespelare med många stora roller i svenska filmer och revyer. Som jazzsångerska visade hon att man kunde sjunga jazz även med svenska texter. Programmet började med Valsmelodi och fortsatte med både kända och okända låtar. Maria berättade att Sten Öberg hade blivit utnämnd till en av Monicas favorittrummisar. Trion består förutom av Sten Öberg av Thomas Olsson på piano och Sune Wiklund på bas. Som avslutning framfördes Sakta vi gå genom stan och som extranummer den finstämda folkvisan Jag vet en dejlig rosa. Trion med Maria Bervelius tackades med blommor och livliga applåder.

Stor publik i Vasakyrkan
Stor publik i Vasakyrkan

Pastor Senitha Olsson. Foto Dag Magnusson
  Pastor Senitha Olsson. Foto Dag Magnusson
Organist Jan Erik Ögren. Foto Dag Magnusson
  Organist Jan Erik Ögren. Foto Dag Magnusson
Julavslutning i Vasakyrkan. Foto Dag Magnusson
  Julavslutning i Vasakyrkan. Foto Dag Magnusson


Efter sedvanligt fika med hembakade lussebullar ledde Vasakyrkans pastor Senitha Olsson eftermiddagens program. Jan Erik Ögren ackompanjerade både på piano och orgel, först de kända och populära julvisorna Rudolf med röda mulen och Jag såg mamma kyssa tomten jag, då medlemmarna också fick vara med i allsången. Därefter läste Senitha julevangeliet och höll en julbetraktelse med utgångspunkt vad som hände en decembernatt 1914 vid skyttegravarna i Flandern. Då upphörde för en kort stund beskjutningarna och i stället förbrödrades de tyska soldaterna med de engelska och man sjöng julpsalmen Stilla Natt tillsammans och tände ljus.

Julbetraktelsen omramades av några kända julpsalmer. Därefter avslutades dagen med lotteridragning med presentkort och lussebullar som välkomna vinster hos de lyckliga vinnarna.

Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson
Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte lämnades viktig information om en ny Regionsindelning i Sverige. Det var regiondirektör Anna Pettersson, som under 45 minuter informerade om denna högaktuella fråga. Först berättade hon om nuvarande Region Västerbotten och det uppdrag de har ifrån staten att handlägga regionala utvecklingsfrågor. Skälet till att länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Därefter informerade Anna Pettersson om regionombildningen som startade 2015 då ett arbete inleddes på initiativ av regeringen för att minska antalet regioner från 21 st. En Indelningskommitté tillsattes som skulle ta fram bestående fördelar genom en bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, stabila ekonomiska förhållanden i de nya regionerna, bättre överensstämmelse med medborgarnas behov av insyn och inflytande. Ändringen skulle också vara förankrat hos berörda myndigheter. I juni i år kom ett delbetänkande där ett förslag på bildande av region norr presenterades och att regionen skulle kunna bildas fr.o.m. 1 januari 2019. Därför har de fyra nordligaste länen bildat en förberedelsegrupp som tittar över kommunal samverkan, regional utveckling, kultur och infrastruktur samt trafik. En proposition skall enligt nuvarande planer komma i mars 2017 och förslag om nya indelningar av valkretsar skall tas fram till okt 2017. Efter valet 2018 tar det nyvalda landstingsfullmäktige över och 1 januari 2019 kan den nya organisationen träda i kraft. Men Anna Pettersson redogjorde också för de hinder som gör att planerna kan ändras.

Ordföranden Willy Brändström tackade Anna Pettersson för de sakliga upplysningar hon lämnat i denna aktuella fråga.