Svalt intresse för varmt klimat

Aktiva Seniorer i Umeå gästades nyligen i Vasakyrkan av professor Carina Keskitalo som föreläste om ”klimatanpassning – en civilsäkerhetsfråga?” Hon är professor i statsvetenskap med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik med åtskilliga artiklar och böcker i ämnet. Carina Keskitalo har i sina uppdrag mötts av politikers inställning till klimatanpassning att sånt här ska vi inte prata om.

Tyvärr fungerade inte det tekniska så den fåtaliga publiken fick föreställa sig de bilder och diagram som skulle illustrera Carina Keskitalos initierade föredragning. Hon uppehöll sig kring de huvudsakliga riskområdena jorden, vattnet och vår fysiska säkerhet. Bygger vi husen på rätt ställen? Hur förebygger vi översvämningar, bränder och ras? Vattnet kommer i form av skyfall på fel ställe. Våra kulturarv kan påverkas. Det kommer ingen snö under vintern etc.

Professorn var märkbart oroad och nervös inför denna utveckling och ville faktiskt ändra programrubrikens frågetecken till ett utropstecken.

Text och foto: Anders Perstrand