Aktiva Seniorer Umeå

Protokoll fört vid Aktiva seniorers årsstämma den 25 mars 2021

Årsstämma genomförd med poströstning. Poströsterna har inkommit senast den 22 mars 2021. Poströstningen har utfallit så att på de flesta punkter har 100% röstat JA på styrelsens förslag. På punkterna 4, 10, 11, 12, 13 a-c, 15 och 18, har mellan 1 och 4 röster varit blanka.

 

1§                  Föreningsstämman öppnas

Ordförande Willy Brändström hälsade välkommen och öppnade stämman.

2§                  Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Willy Brändström och till sekreterare valdes Ann-Mari Sund Lundberg.

3§                  Val av justerare tillika rösträknare

Dag Magnusson och Margaretha Lundquist valdes till justerare tillika rösträknare. De ska kontrollera röstlängden och se till att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

4§                  Fastställande av röstlängd

Röstlängden som godkänns är den röstlängd som utgörs av mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna. Bilaga 6

5§                  Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling

Inga frågor anmälda.

6§                  Föreningsstämmans behöriga utlysande.

Beslöts att godkänna att stämman genomförs enligt styrelsens förslag.

7§                  Fastställande av dagordning

Presenterad dagordning fastställdes.

8§                  Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

Information har lämnats om Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2020. Bilaga 1

9§                  Revisorernas berättelse

Information om Revisionsberättelsen för 2020 har lämnats. Bilaga 3

10§                Fastställande av resultaträkning och balansrapport

Resultat- och balansräkning fastställdes. Bilaga 2 a och b

11§                Disposition av årets överskott

Styrelsens förslag att överföra årets överskott till Eget kapital för 2021 års verksamhet godkändes.

12§                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

13§                Verksamhetsåren 2021-2022

Verksamhetsplan bilaga 4 och budget bilaga 5 för 2021 fastställdes och oförändrad medlemsavgift för 2022, 150 kr godkändes.

14§                Inkomna motioner från enskilda medlemmar

Inga motioner hade lämnats in.

15§                Beslut om antal styrelseledamöter

Antal styrelseledamöter fastställdes till högst 9.

16§                Val av styrelse för verksamhetsåret

Willy Brändström valdes till ordförande för ett år

Till styrelseledamöter för ett år valdes Anders Perstrand, Stina Carlson, Ann-Mari Sund Lundberg, Kerstin Fahlman Noord, IngaLis Ulvenfalk och Karin Bodén. (Sedan förra stämman är Gunborg Hammarström och Ingrid Robertson valda till föreningsstämman 2022).

17§                Val av en revisor för två år

Till revisor valdes Margaretha Lundquist för två år.

18§                Val av valberedning, varav en sammankallande

Styrelsen får i uppdrag att under året försöka få fram förslag till valberedning. Om detta inte lyckas får styrelsen i uppdrag att utgöra valberedning.

19§                Övriga frågor

Val av ombud som ska företräda medlemmarna vid Aktiva Seniorers nästa förbundsstämma. Nästa förbundsstämma avhålls 2022, varför inga ombud utses. Inga övriga frågor har väckts.

20§                Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt

Protokollet anslås på föreningens hemsida. Den som önskar en kopia kan kontakta mötessekreteraren Ann-Mari Sund Lundberg, 070-587 8520 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

21§                Stämman avslutas

Willy Brändström avslutade stämman.

 

Ann-Mari Sund Lundberg                                              Willy Brändström

Stämmans sekreterare                                                  Stämmans ordförande

 

Dag Magnusson                                                             Margaretha Lundquist

Justerare                                                                        Justerare

Liksom för många andra föreningar blev årsmötet för Aktiva Seniorer i Umeå corona-anpassat och således lite eljest. Alla medlemmar hade i god tid fått nödvändiga årsmöteshandlingar och kunde skicka in sina röstsedlar med betalt porto. Årsstämmans formalia avhandlades av munskyddsförsedd styrelse i Odd Fellow-lokalen.

Verksamheten avbröts abrupt efter endast fem aktiviteter. Sedan förra årets föreningsstämma i mars 2020 har Aktiva Seniorer varit passiva pensionärer utan de populära programmen i Vasakyrkan.

Vid föreningsstämman omvaldes styrelsen som även fortsättningsvis leds av ordförande Willy Brändström. Övriga i styrelsen är Stina Carlson, Ann-Mari Sund Lundberg, Kerstin Fahlman Noord, Anders Perstrand, IngaLis Ulvenfalk, Karin Bodén, Ingrid Robertsson och Gunborg Hammarström.

Styrelsen för Aktiva Seniorer i Umeå hoppas kunna återuppta verksamheten under hösten.

Föreningsstämma 210325      Föreningsstämma 210325
Föreningsstämma 210325                                                                       

Text och foto: Anders Perstrand, Umeå

Vart är vi på väg? Allting var bättre förr - tycker vi som är seniorer! Alla möten och träffar är inställda. Vi saknar våra vänner där vi kunde snackas vid, fika, mötas och bestämma träff till kommande veckor! Jazzstudion, Fika på Väven, Swingcafé, Littfest, Jazzfestivalen och många andra mötesplatser är stängda och locket på. Föreningslivet, som för många av oss är en grundbult, har ställt in alla möten. För mig känns det ödsligt! Vad gör vi i stället? Jo, vi ser fram mot goda middagar med smakfulla drycker - och inte bara på lördag, utan nu finns det fler dagar att njuta på. Därför skapar vi en veckomeny, min hustru och jag, som är snäppet högre än den brukar vara.

Nu ska vi gå och handla? Vi går och gynnar den lokala handeln i Umeå centrum med en dramatenvagn i släptåg. Det blir mycket nu att dra hem! Hylla efter hylla och efter mycket plock, står vi till slut vid kassan där jag lyfter upp allt på bandet för att sedan betala. Alldeles bakom mig står en ung dam på mindre än en halv meters avstånd och lägger upp sina varor. Jag säger till henne: “Ursäkta, men vi måste hålla avstånd”! Hon svarar med hög- och uppretad röst: “Snabba dig gubbe, jag har inte tid att stå här hela dagen”! Väl hemma med dramaten och när vi lägger in maten i kylen, så funderar jag om jag gjorde något fel vid kassan och när vi handlade? Självklart ska vi inte handla där det är mycket folk? Är det bättre att gå tidigare på dagen - eller kanske senare? Vi ska inte stå i en kassa där folk är stressade och trängs? Vi måste tänka på att visa hänsyn till varandra och hålla avstånd och tänka på Coronasmittan!

Samtidigt väcks också några minnen från min uppväxt som barn i Gällivare. Min farmor, som alltid hade kloka tankar och synpunkter på det mesta, sa en gång något som nu väcks till liv!

 “Tänk den gång då du en tanke tänker på den som aldrig en tanke tänkt,
så när du tänker, tänk på vad du tänker så din tanke ej bliver oförtänkt”!

Det får bli min och hustruns tankeväckare när vår nästa shoppingtur i centrum blir aktuell och att alla kanske inte tänker på att hålla avstånd till andra! Tänk på det! Tankar från Willy Brändström!

Föreningen hade denna dag föreningsstämma i Umeå och ca 25 medlemmar hade samlats i Vasakyrkan. Innan stämman spelade och sjöng sex st elever från Midgårdsskolans musiklinjer. Repertoaren var vald så att den passade även aktiva seniorer: Mamma Mia från 1975, Mrs Robinson från 1968 och In other words I love you.

Willy Brändström valdes till ordförande och Ann-Mari Sund Lundberg som sekreterare för föreningsstämman. Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat till 616 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 16 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 5 musikprogram, 9 föredrag samt 1 modevisning. Verksamheten sker i samarbete med Medborgarskolan. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter skedde val av ledamöter till bl.a. styrelsen, som nu består av Willy Brändström ordförande, Stina Carlson, Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg, Lennart Jareman, Karin Bodén, Anders Perstrand, IngaLis Ulvenfalk samt 2 nyvalda: Ingrid Robertsson och Gunborg Hammarström. Två ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Inger Nilsson och Margaretha Antonson efter 4 resp. 2 år i styrelsen och tackades med blommor. Dag Magnusson fortsätter som adjungerad till styrelsen.

Efter föreningsstämman avslutades dagen med kaffe och fikabröd.

Text och foto: Dag Magnusson

Margaretha Antonson, Kerstin Fahlman Noord, Ann Mari Sund Lundberg och Willy Brändström
Margaretha Antonson, Kerstin Fahlman Noord, Ann Mari Sund Lundberg och Willy Brändström
Elever från Midgårdsskolans musiklinjer 
Elever från Midgårdsskolans musiklinjer
Margaretha Antonson och Inger Nilsson avgick från styrelsen
Margaretha Antonson och Inger Nilsson avgick från styrelsen

Vad är en framtidsfullmakt? Hur är arvsordningen? Vad ska ett testamente innehålla? Var och hur ska man förvara dessa handlingar? Sådana angelägna frågor belystes vid senaste träffen. Den som visste mycket om detta var juristen Per Bergmark från företaget Familjens Jurist.

Inte nog med att ämnet är krångligt. Föredragshållaren drabbades av krångel med bildvisningen och dessutom inledningsvis krångel med högtalaranläggningen. Den fulltaliga publiken fick föreställa sig de illustrativa bilder som var tänkta.

 I juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Den gör det möjligt att planera rent juridiskt för sin förestående bortgång och kanske en svår sjukperiod dessförinnan. En framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man och förvaltare. På ett mycket sakkunnigt och medryckande sätt kunde Per Bergmark orera kring dessa juridiska klurigheter.

Åhörarna fick rådet att hos någon jurist boka tid för kostnadsfri så kallad livsbesiktning. Där får man veta vilka juridiska skydd man behöver. Då erbjuds också en analys hur man kan säkra sin framtid ur ett juridiskt perspektiv.

Efter en avslutande intensiv frågestund blev det fullkomlig huggsexa vid bordet på scenen där det fanns informativa broschyrer att hämta. Det är verkligen på tiden att man tänker på framtiden.

Text och foto: Anders Perstrand

Per Bergmark
Per Bergmark

 

I vår serie i tre avsnitt med föreläsare med förnamnet Anders hade turen på senaste träffen på Vasakyrkan i Umeå kommit till Anders Isaksson. Tidigare medverkande i år har varit Anders Lindqvist och Anders Lidman.

Anders Isaksson berättade med stor inlevelse om de asagudar som hade gett namn åt olika kvarter i centrala Umeå. Hans fiffiga agenda bestod av Ulf Peder Olrogs sång Schottis på Valhall och där spelade dragspelaren Sten-Åke Ringlöv till allsången. Tyvärr kunde inte alla i den fulltaliga publiken hänga med i den otydliga texten på filmduken längst framme i kyrkan. Sången blev därför starkast när man kom till den kända refrängen ”Opp och hoppa, Tor”.

Det var verkligen häpnadsväckande att höra Anders Isakssons vanvördiga och spirituella skrönor om den enögde Oden, åskguden Tor, Freja, Brage, Idun, Balder och Skade och alla de andra i Valhall som enligt föreläsaren hade huserat här i stadens centrum. Höder han hade hiskelig hicka som Balder botade med ingefärsdricka som Olrog diktade med utmärkta bokstavsrim. Publiken ombads att vid tillfälle lyfta blicken och kolla lite extra på Balders horn vid Rådhustorget.

Text och foto Anders Perstrand

Anders Isaksson och Sten-Åke Ringlöv
Anders Isaksson och Sten-Åke Ringlöv
Kvarteret Balder
Kvarteret Balder

Fler artiklar...