Vid senaste träffen med Aktiva Seniorer i Vasakyrkan presenterade Bill Svanborg en för de flesta okänd släkt Grafström från Umeå. Det var många prominenta herrar i denna släkt som han tog i kronologisk ordning.
Den äldste i raden var Anders Abraham Grafström (1780–1870) som var kyrkoherde i Umeå, riksdagsman och ledamot i Musikaliska Akademin. Han ordnade dessutom ångbåtstrafik längs norrlandskusten. Bill Svanborg ansåg att denne man var styvmoderligt behandlad i historien. A. A. Grafström är begravd vid Backens kyrka.
Sonen riksdagsman Fritiof Grafström (1827–83) och sonsonen major Erik Grafström (1872–1952) låg lite närmare i tiden. Flera andra potentater ur släkten Grafström fram till våra dagar passerade revy under Bill Svanborgs sakkunniga presentation.
Föredragshållaren avtackades av Aktiva Seniorers ordförande Willy Brändström.

Bill Svanborg
Bill Svanborg
Text och foto: Anders Perstrand