På vårt möte i Vasakyrkan denna eftermiddag gästades föreningen av en nybliven pensionär. Det var Anders Lidman som beskrev sig som före detta ortnamnshandläggare på kommunens fastighetskontor.

Det blev en intressant timme för publiken i den nästan fullsatta lokalen. Anders Lidman berättade mycket sakkunnigt om hur man tänker när man sätter namn på kvarter, byggnader, gator och torg. Det var dock inte lätt att känna igen sig på de gamla kartorna från stadens tidigare historia.

 Det gäller att tillämpa god ortnamnssed när man väljer bland de olika kategorierna med exempelvis historisk anknytning. Namnen ska vara unika samt lätta att skriva och uppfatta. Inom bostadsområdena bör man hålla sig till ett tema. Anders Lidman gav flera exempel på namn på gator och kvarter på Berghem, Ersboda, Teg, Grubbe/Grisbacka och Tomtebo. Ska efterleden vara gatan, vägen, backen, gränden, stråket, esplanaden, tået etc.

Man bör inte namnge gator eller torg efter levande personer. Ett undantag finns faktiskt och det är Gösta Skoglunds väg på universitetsområdet. Det kunde bli problematiskt vid kommunsammanslagningar om gatorna råkade ha samma namn, men det gick oftast att justera till. De Aktiva Seniorerna fick verkligen något att grunna över på hemvägen.

Gatunamn med Anders Lidman
Gatunamn med Anders Lidman

Text och foto Anders Perstrand