Aktiva Seniorer Umeå

Vid detta medlemsmöte var Anna Cedergren från Umeå Teaterförening dagens föreläsare. Hon började med att berätta om föreningen som arbetar geografiskt inom Umeå kommun. Antalet medlemmar är 1769 och det är den största teaterföreningen i Sverige. Man arbetar endast mot en vuxenpublik och har de senaste åren gett ca 140 föreställningar per år med en publik som ligger strax över 30 000. Omsättningen är ca 12 miljoner och den största inkomstkällan är biljettintäkter.

4 heltidsanställda ser till att intressanta program inköps från olika håll, och ibland händer det att föreställningen inte är färdigproducerad när man måste köpa den. När programbladet RAJDEN utkommer i början av varje termin blir efterfrågan på biljetter mycket stort.

Anna gick sedan igenom några av de program som är kvar under vårterminen 2018 och visade korta filmer från olika produktioner. Lunch- och middagsteatrar är populära och blir fort slutsålda. Bland de föreställningar som dagens publik fick se kortfilmer från kan nämnas Glupahungern, Kejsaren av Portugallien samt den tjeckiska nycirkusen ROOTS.

Anna Cedergren från Teaterföreningen
Anna Cedergren från Teaterföreningen

 

 

Denna dag var bokhandlare Henric Bergner dagens föreläsare. Han hade satt som rubrik på sitt föredrag: Romer mitt ibland oss – en resa i Rumänien.

Som många andra umebor hade han ställt sig frågan hur det kommer sig att unga personer reser hundratals mil till det kalla Västerbotten för att sitta utanför en affär med en pappersmugg och tigga pengar. Han gjorde därför en resa på egen hand tillsammans med barnläkaren Lasse Palmér under våren 2017. Romerna hölls som slavar i Rumänien fram till 1852 då alla frigavs men det fanns inga planer på hur de skulle införlivas i landet. Nazisterna förintade under andra världskriget omkring 1 miljon romer. Henric besökte de romer som var bosatta i Valea Seaca i närheten av den större staden Bakau. År 2011 hade staden 144 000 invånare och är belägen i regionen Moldova vid Karpaterna. Området är mycket vackert och här fanns den svarta jorden, oerhörd bördig. Här bodde omkring 800 romer i ett särskilt område utan vatten och i små och dåligt byggda hus.

Familjerna var stora och under tiden föräldrarna var ute i Europa och tiggde så fick de äldsta syskonen ta hand om sina yngre syskon, och det gjorde de bra. Man besökte ett daghem för barn, som stöddes av Hoppets stjärna/Hjärta till hjärta och här var ledorden: Utbildning, hälsa, jobbskapande och strukturella frågor.

Barnen var otroligt fina och företåndarinnan mycket duktig och bestämd. En måltid serverades. På frågan vad de äldre arbetade med blev svaret att folket har inga jobb utan måste tjäna pengar genom att tigga runt om i många länder i Europa. Henric Bergner avslutade med att säga att utvecklingen går i alla fall framåt men långsamt, och att Uppsala och Berlin är två städer där man lyckats bra med att ta emot romerna.

                                 Henric Bergner
                                                          Henric Bergner

 

Ett 80-tal medlemmar hade samlats i Vasakyrkan för att inleda dagen med stämman med Willy Brändström som ordförande och Anders Boman som sekreterare.
Föreningen har fyllt 25 år, som firades med en historik kombinerat med musikprogram.
Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat med 49 till 761 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 17 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 6 föredrag, 3 studiebesök/utflykter samt 1 modevisning. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Därefter skedde val, och nu består styrelsen av Willy Brändström ordförande, Margaretha Lundquist vice ordförande, Dag Magnusson, Stina Carlson, Inger Nilsson och Ann Mari Sund Lundberg. Nyvalda blev Margaretha Antonson, Kerstin Fahlman-Noord och Lennart Jareman. Tre ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Hans Allergren, Anders Boman och Karl-Gustaf Nordlund och som tackades med blommor.


Före föreningsstämman bjöds medlemmarna på fika. Efter stämmans slut blev det sång av ODD-kören under ledning av dess dirigent Rolf Skärfstad. De bjöd på ett blandat program med potpurrier på kända melodier lämpade för allsång, samt avsnitt då den 30 personer stora kören med solister sjöng ensamma.

Klicka på ett foto här nedan så förstoras fotot. Klicka sedan på pilarna för att byta bild.

.

Vid detta medlemsmöte var näringslivschefen i Umeå kommun Peter Juneblad dagens föreläsare. Han ställde först frågan: Växer Umeå? och svaret är självklart ett JA.

Målet som politikerna satt är 200 000 innevånare år 2050, och det betyder att på 32 år skall Umeå öka med lika många innevånare som Skellefteå har just nu. De sista tre åren har tillväxten i Umeå varit extrem stor, strax över 2000 fler innevånare varje år. Ökningen beror bl.a. på att Umeå har ett stort födelsenetto i motsatt till många andra orter. Umeå har också högre andel personer med högre utbildning än Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå tillsammans. Och det är just hög kompetens som företagen efterfrågar.

Peter berättade också att Umeå nu är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Andra positiva siffror är att vi får 1150 nya jobb varje år och att det är småföretagen som ökar mest, speciellt handeln. Viktigt för framgången är också att vi är en attraktiv ort, vi har en bra infrastruktur och att det finns tillgång till stöd/hjälp att starta nytt. Med alla dessa positiva faktorer är utsikterna goda att uppnå målet 200 000 innevånare.

Men utmaningar finns och Peter Juneblad avslutade med att nämna de tre största: att fortsätta att erbjuda arbetskraft med hög kompetens, att ge plats för nybyggen centralt i staden samt att Umeå behåller sin attraktivitet som en bra ort att bo och arbeta i.

Peter Juneblad
Peter Juneblad

Dessa dagar besökte vi Hjältarnas Hus i Umeå med två grupper. Carola Lestander och Vanja Hörnqvist hälsade välkommen och informerade sedan deltagarna. Huset startade som ett projekt 2010 inom Barncancerfonden och blev klart sommaren 2017 och är alltså bara 7 månader gammalt. Anläggningen, som ägs av Landstinget, består av ett gammalt och ett nytt hus som länkats ihop via ett ljust och fönsterrikt parti.

Huset tar emot svårt sjuka barn och deras familjer som har en lång behandlingsperiod här. Landstingen i Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten remitterar patienterna och står också för kostnaden under vistelsen. 15 familjer kan bo här samtidigt varav några kan bo i kompletta lägenheter med egna kök. Övriga får dela kök och lagar alltså all sin mat själva. Man har egen dusch och toalett på rummet. Lokalerna är fräscha och ljusa och man har planerat med flera aktivitetsutrymmen för familjen så att de skall kunna känna sig nästan som hemma.

Margaretha Lundquist respektive Dag Magnusson från Aktiva Seniorers styrelse tackade för en bra information.

2018-02-22 Interiör
2018-02-22 Interiör
2018-02-22 Exteriör

            Exteriör

VVanja Hörnqvist och Carola Lestander
Vanja Hörnqvist och Carola Lestander
Vanja Hörnqvist bland Aktiva Seniorer

Denna dag gästades föreningen av skådespelaren Gunnar Eklund från Västerbottensteatern. Drygt 200 personer slöt upp för att lyssna på ett antal berättelser av Torgny Lindgren. Gunnar inledde med att presentera sig själv och den presentationen går inte beskriva utan måste höras. Det är sällan man upplever starka applåder redan när man presenterar sig men nu hände det. Han har varit verksam som skådespelare sedan 1985 då han debuterade i en roll i filmen ”Ormens väg på hälleberget” som bygger på en bok av Torgny Lindgren med samma titel. Detta var anledningen till att han sedan blev fascinerad av Torgny Lindgrens berättelser och som ledde till återkommande kontakter dem emellan. Efter den inledande presentationen framförde Gunnar några texter ur boken ”Merabs skönhet”. 

Den första berättelsen handlade om ”Stubbrytaren” som är en fängslande berättelse om det mödosamma arbetet med att ta upp en stubbe med hjälp av en stubbrytare samtidigt som den innehåller en kärleksfull beskrivning mellan Jakob och Gerda.

Den andra berättelsen heter ”Störstorden” och handlar om en predikant som var ovanligt grann, stor och lång med krafter som en jätte. Berättelsen utmynnar i att han förför dottern i familjen där han brukar övernatta. Predikanten drog vidare men dottern fick en son som så småningom blev riksdagsman.

Gunnar avslutade med en ”Berättelse som inte heter något” och som handlar om en man som älskade att berätta spökhistorier som var så rysliga att han själv blev så rädd att hans söner fick följa honom ut när han skulle ”kvällspissa” vilket var hans största glädje i livet.

Gunnar avtackades med blommor och starka applåder för sitt sätt att framföra Torgny Lindgrens underbara berättelser.

Fler artiklar...