Aktiva Seniorer Umeå

Har papperstidningen någon framtid? 

Vid denna välbesökta sammankomst medverkade Mats Olofsson. Han försökte mycket sakkunnigt belysa frågan hur framtiden ser ut för papperstidningen. Mats Olofsson är debattredaktör och ledarskribent på Västerbottens-Kuriren och kunde konstatera att papperstidningen på sikt kommer att försvinna. Allt fler läsare övergår till nätupplagan med papperstidningarnas upplagor därmed sjunker.

Under de senaste 20 åren har mycket hänt i tidningsbranschen. Med den nya tekniken har flera yrkesgrupper rationaliserats bort typ typografer, grafiker och korrekturläsare. Mats Olofsson betonade att det är viktigare att journalistiken fungerar. TV-reklamen har tagit över en stor del av tidningarnas annonsintäkter. Vad ska hända med nyheterna i datoriserad värld. Han påpekade också att när konsumenterna betalar för nyheterna så får de bättre förtroende för media. Redaktör Olofssons analys av denna förändring avrundades med en intensiv frågestund.

Hur ser då framtiden ut för papperstidningen? Det får framtiden utvisa.

Text och foto Anders Perstrand

Mats Olofsson
Mats Olofsson

Vid detta medlemsmöte var Simon Miderfjäll dagens föredragshållare. Simon är en av Sveriges 2300 frivilliga personer som arbetar för Sjöräddningssällskapet. Denna organisation startade i Sverige 1907 men först 1944 startades också verksamheten i Holmsund. Området som man ansvarar för sträcker sig från Sikeå i norr till Järnäs i söder. I Holmsund finns en båt med namnet MinLouis samt ett miljösläp, där man har högsjölänsor för att samla ihop miljöfarligt utsläpp från båtar. Antal uppdrag från Holmsund är ca 40, och säsongen börjar i maj och håller på tills isen lagt sig. Ett 30-tal frivilliga, från studenter till pensionärer, arbetar ombord på båten och när larmet kommer har man bara 20 minuter på sig för att anmäla sig på båten.

I hela Sverige finns 2300 frivilliga som betjänar 71 st stationer vid havskusterna och 5 st vid våra största insjöar. Här finns 230 båtar som alla har donerats av privatpersoner. Enligt Simon Miderfjäll är båtarna otroligt bra, och man övar personal och utrustning regelbundet. Antalet medlemmar i Sverige är 115 000, som betalar en medlemsavgift och har då möjlighet att anlita sällskapet för att få hjälp när något händer, 2018 hade man ca 11500 uppdrag. Sällskapet är med vid 80 % av alla sjöräddningar i Sverige. Förutom medlemsavgifter finansieras verksamheten av donationer, men man tar inte emot några statsbidrag.

Simon Miderfjäll tackades med applåder och blommor för sitt intressanta föredrag

Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Båten i Holmsund MinLouis
Båten i Holmsund MinLouis

Denna dag hade vi föreningsstämma i Umeå och ett 30-tal medlemmar hade samlats i Vasakyrkan. Willy Brändström valdes som ordförande och Ann-Mari Sund Lundberg som sekreterare för föreningsstämman.

Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat till 684 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 17 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 7 musikprogram, 6 föredrag, 3 studiebesök/utflykter samt 1 modevisning. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter skedde val av ledamöter till bl.a. styrelsen, som nu består av Willy Brändström ordförande, Margaretha Antonson, Stina Carlson, Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg, Lenanrt Jareman, Inger Nilsson och nyvalda Karin Bodén, Anders Perstrand och IngaLis Ulvenfalk. Två ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Dag Magnusson efter 11 år och Margaretha Lundquist efter 3 år i styrelsen. Dag Magnusson fortsätter dock som adjungerad till styrelsen.

Efter föreningsstämman bjöds medlemmarna på kaffe och fikabröd.

 

Margaretha Lundquist och Dag Magnusson lämnade styrelsen efter 3 resp 11 år.
Margaretha Lundquist och Dag Magnusson lämnade styrelsen efter 3 resp 11 år.
Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg och Willy Brändström ledde föreningsstämman
Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg och Willy Brändström ledde föreningsstämman

 

 

 

 

 

 

Vid detta medlemsmöte framfördes ett musikprogram. Marcus Löfgren och Janne Fälthén bjöd på en timmes musik med låtar man minns huvudsakligen från 50- och 60 tal inför omkring 200 medlemmar i Vasakyrkans stora sal. Duon hade ett allsidigt program och Marcus Löfgrens mörka basröst stämde bra in med valet av låtar.

Man började med John Denvers Country road och Ray Charles I Can´t stop loving you från 1962. Sen följde en svensk låt Anna och mej vars orginaltext heter Me and Bobby McGee. Elvis Presley bidrog förstås med flera låtar, bl.a. It´s now or never och Kiss me quick. Den klassiska Gitarrboogien avlöstes av den lite lugnare En sång en gång för länge sen, framförd en gång av Hootenanny singers och Jan Malmsjö. Den stora publiken fick slutligen också sjunga med i refrängen på I will Good night, Good night I will Musiken varvades också med små roliga historier framförda av Marcus Löfgren.

Före musikprogrammet informerade Victoria Kreuger från Medborgarskolan om deras program Passion för livet.

Janne Fälthén och Marcus Löfgren
Janne Fälthén och Marcus Löfgren

Helena Forsberg var dagens föredragshållare. Helena som är etnolog och trädgårdsmästare hade som rubrik på sitt föredrag: Skogens skafferi – vilda växter till mat och nytta. Hon började med att förklara vad Allemansrätten innebär, man bör vara försiktig och bör lämna skogen så det knappt syns att man varit där. Inte störa, inte förstöra är två ledord och att man tänker på att vissa växter är fridlysta. Hon fortsatte sedan med att berätta om sex användbara träd, som finns överallt, gran, tall, björk, en, rönn och sälg. Det som kan användas är bl.a. barr, blad, bark, kottar, skott, sav och kåda. Delar av granen kan t.ex användas till te, snaps, bröd, grönsak eller olja.

Helena berättade också om sju olika örter, som också kan användas, bl.a maskros, brännässla, älgört och daggkåpa. Mjölkörten/rallarrosen var enligt Helena en superväxt, allt på växten kan användas till saft, te, sallad eller bakverk. Helena nämnde hur både träd och växter använts som botemedel vid olika sjukdomar, daggkåpans blad användes till sårvård och rönnbärens C-vitaminer stärker immunförsvaret och rönnbärssaft användes vid blåskatarr. Men hon manade också till försiktighet. Till sist gav hon några praktiska råd när man skall skörda och sedan hur man förvarar och tillagar allt det goda från skogens skafferi. Helena Forsberg tackades med applåder och blommor för sitt intressanta föredrag.

Helena Forsberg

 

 

Vid detta möte var professor emerita och lungläkare Ellinor Ädelroth dagens föreläsare, och vi var ung 170 medlemmar i Vasakyrkan. Som rubrik hade hon satt: Vad är det för speciellt med Panzisjukhuset i Bukavu i Östra Kongo och Dr Mukwege? Och efter föredragets slut var nog alla närvarande eniga om att här har dr Mukwege uträttat något stort och märkvärdigt. Landet har en intressant missionshistoria, då  Sv. Missionsförbundet hade verksamhet här redan 1880 och följdes av Baptistsamfundet 1890 och Pingstmissionen 1921.

Landet har en mycket ung befolkning då antalet levande födda barn per kvinna är 6,2 mot Sveriges 1,9. Landet ligger nästan sist när man rankar världens rikaste länder, på plats 176 av188 länder. Krigstillstånd har rått i landet sedan 2000 och 6-7 miljoner har dött när ett stort antal milisgrupper strider mot varandra. Och det man strider om är de värdefulla metaller som finns i rik mängd i naturen och får en allt större efterfrågan bl.a. vid tillverkning av bilbatterier. Upp till 2 miljoner kvinnor och flickor har utsatts för våldtäkt och sexuell tortyr.

Dr Mukwege initierade då ett sjukhus i Bukavu år 2000 som från början var tänkt som ett kvinno- och barnsjukhus med 120 bäddar. Nu har det vuxit till ett regionsjukhus, undervisningssjukhus samt en speciell avdelning för utsatta kvinnor och flickor. Totalt finns 450 platser varav 250 för den utsatta gruppen. Sjukhuset är ett av de bästa i landet och har 375 anställda varav ett 50-tal läkare och specialister.

Ellinor Ädelroth har själv arbetat vid sjukhuset i flera omgångar och gav en initierad beskrivning av det arbete som bedrivs. På två år behandlades 2600 sexuellt utsatta kvinnor här varav 25 % var under 18 år. Man har en helhetssyn på vården och den drivs enligt Panzimodellens fyra pelare: 1 medicinsk behandling och uppföljning, 2 psyko-socialt stöd, 3 juridiskt stöd samt 4 socioekonomiskt stöd. Man lär kvinnorna att läsa och ger dem utbildning för att kunna försörja sig själva.

Ellinor Ädelroth avslutade med att berätta att Dr Mukwege 2018 erhöll Nobels fredspris för hans ”insats mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och konflikt”. Arbetet bedrivs också inom Dr Mukwege Foundation med regeringar för ändring av normer och lagar, samt sprider kunskap om etik, ledarskap m.m. till universitet, kyrkor och det övriga civilsamhället. Slutligen ett citat av Dr Mukwege: Den behövande lilla människan skall alltid tas om hand först. Aktiva Seniorer kommer att stödja detta arbete med en gåva. Ellinor Ädelroth tackades med applåder och blommor för sitt föredrag som djupt berörde de närvarande.

Ellinor Ädelroth
Ellinor Ädelroth

Fler artiklar...