Aktiva Seniorer Umeå

Caroline Törnquist. Foto Dag Magnusson
Caroline Törnquist. Foto Dag Magnusson

Denna dag fick vi lyssna till chefsjuristen Caroline Törnquist från Nordea Private Banking. Under en knapp timme talade hon under rubriken Trygg Senior – varför är familjejuridiken så viktig? Hon gav inget löfte om att ämnet var roligt utan tvärsom: ”jag skall tala om döden och när man skiljer sig, och när kärleken går in så går vettet ut”.

Men att det var ett intressant ämne vittnade den stora publiken i Vasakyrkan om. På ett pedagogiskt sätt gick hon sedan igenom de viktigaste punkterna inom familjejuridiken. Hon började med grunderna såsom giftorätt, äktenskapsförord och laglotten. Sen blev det genast lite mer komplicerat när hon kom in på sambolagen från 2003 och arvsreglerna för olika kombinationer av särkullsbarn. Men Caroline redde ut frågetecknen och slutade med att betona vikten av att upprätta testamenten för att undvika tvister i framtiden. Ordföranden Willy Brändström tackade till slut Caroline Törnquist och publiken instämde med applåder.

Journalisten Benny Karlsson. Foto Dag Magnusson
  Journalisten Benny Karlsson. Foto Dag Magnusson

 Vid detta medlemsmöte medverkade kåsören och journalisten Benny Karlsson. Under senaste åren har publiken vid onsdagssammankomsterna slagit rekord flera gånger, men det blir nog svårt att slå det nya rekordet när Benny Karlsson drog omkring 400 medlemmar denna dag.

Benny är född i Hörnefors men flyttade mycket i ungdomsåren bl.a. till Kiruna, Kramfors Norrköping och Örnsköldsvik. Under studietiden tog han diverse småjobb som flyttkarl, snöskottare och skrivare/helgbevakare åt Dagens Nyheter. Men det var först när Benny vann andra pris i en novelltävling i den lätt skandalomsusade tidskriften LEKTYR som han förstod att han kanske var ganska bra på att skriva.

Ett stort uppdrag fick han 1984 då han tillsammans med Bengt Fällman skrev manuset till adventskalendern, som sedan gjordes av Staffan Ling och Bengt Andersson. Mycket tippex gick åt och manuset motsvarade sex långfilmer. Benny berättade sedan olika episoder från sin tid på reklambyrån Ordpoolen, tidningen Vi i Villa och framför allt om sina 10 år i annonsbladet Bil och Bostad tillsammans med Nicklas Berglund där de hunnit med ca 250 kröniker var. Han berättade hur han jobbar som krönikör och sin stil som skribent kallade han ”igenkännande journalistik”.

Till slut slog han ett slag för lokalpressen och ansåg att de små artiklarna från olika föreningar liknande denna artikel också har ett värde.

Roland Widmark vid keyboarden. Foto Dag Magnusson
  Roland Widmark vid keyboarden. Foto Dag Magnusson

Vi hade återigen musik på programmet. Denna gång var det musikläraren och organisten Roland Widmark från Vindeln som stod för programmet som till stora delar var allsång.

På sin keyboard kunde han med några knapptryckningar koppla in en panflöjt till öppningsnumret som sedan följdes av All of me med jive-komp. Därefter följde ett knippe kända svenska klassiska allsånger som inleddes med Drömmen om Elin, eller vilken man nu drömmer om som Roland kommenterade titeln på denna allsång. Genom andra tryckningar på keyboarden fick han fram dragspelstoner passande till Sjung och le och även ett storband som komp till Lingonröda tuvor.

Den stora publiken var med på noterna i de olika allsångerna och fick högt betyg av Roland, kanske därför att han påpekat att allsång och körsång förlänger livet med flera år. Som extranummer spelade han When the Saints go marching in där han skruvade upp tempot till max 256. Till sist tackades Roland Widmark med blommor och stående ovationer av en tacksam och glatt sjungande publik.

Stor publik i Vasakyrkan lyssnade till Roland Widmark. Foto Dag Magnusson
  Stor publik i Vasakyrkan lyssnade till Roland Widmark. Foto Dag Magnusson

 

Studiebesök på Reningsverket i Umeå. Foto Dag Magnusson
  Studiebesök på Reningsverket i Umeå. Foto Dag Magnusson

Vi besökte reningsverket på Ön som från 1 februari har bytt namn från UMEVA till VAKIN. På grund av det stora intresset för detta besök hade föreningen ordnat med tre grupper under ledning av Erika Åberg, Lennart Wendel och Hans Lindborg från Naturskolan i Umeå.

Först var det en teoretisk genomgång, då deltagarna fick veta att vattnet är en begränsad resurs som vi måste vara rädda om, bl.a. därför att endast 2,5 % av jordens vatten består av sötvatten. Hushållsvattnet kommer från grundvattentäkterna i Forslunda med tillskott av älvvatten och når umeåborna genom 230 mil långa rörledningar. Umeås första reningsverk invigdes så sent som 1972 och därefter har vattnet i Umeåälven successivt blivit allt bättre nedströms Ön. Vid rundvandringen i reningsverket kunde deltagarna själva se de tre olika processerna: mekanisk, kemisk och biologisk rening. Imponerande var att bottenslammet som fås vid reningen omvandlas till biogas, som sedan försörjer anläggningen på Ön med både värme och el. Den kemiska reningen sker genom tillsats av järnklorid som fångar upp den farliga fosforn, och vattnet är därefter renat till 98 %.

Deltagarna var verkligen imponerade av vårt nya reningsverk invigt 2015 och som kostat 550 miljoner kronor.

Åke Sellström. Foto Dag Magnusson
  Åke Sellström. Foto Dag Magnusson

Åke Sellström, ursprungligen från Göteborg, berättade kortfattat om sin bakgrund. Har han forskat om biologiska och kemiska vapen och hur de påverkar hjärnan. Han har varit chef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), verkat som rådgivare till FN:s generalsekreterare och FN-vapeninspektörer.

En aprilafton år 2013 ringde FN och frågade om han ville leda en inspektion för att undersöka om kemiska vapen används i Syrien. I augusti samma år anlände han till Syrien som befinner sig i brinnande inbördeskrig. En morgon såg han på TV hur ca 1000-talet människor blivit ihjälgasade i ett av oppositionen belägrat område. Åke Sellström levererade en oerhört dramatisk och gripande skildring av hur man slutligen lyckades få prover och material från det drabbade området. När Åke skulle överlämna sin rapport till FN var han rigoröst övervakad. Det fanns en rädsla att något av innehållet skulle läcka. I slutrapporten konstaterades att kemiska vapen hade använts. I mitten av september 2013 kablades nyheten ut över världen.

Insatsen i Syrien var en starkt bidragande orsak till att Nobels fredspris 2013 tilldelades det internationella samarbetsorganet mot kemiska vapen (OPCW). Åke Sellström avtackades med en lång varm applåd.

Christian Sahlén. Foto Dag Magnusson
  Christian Sahlén. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte lämnades viktig information om försäkringar av Christian Sahlén från Verisure smart alarms i Umeå.

Christian menade att alla bör vidtaga förebyggande åtgärder i sina hem mot bl.a. inbrott och brand. Att tjuvarna numera oftast är ute efter räkningar och kontoutdrag var för många en obehaglig och överraskande upplysning. Genom sådana handlingar kan tjuven leta reda på konton, koder och snabbt tömma olika konton. De flesta inbrott sker på dagtid och grannsamverkan är ett effektivt sätt att försvåra inbrott. Bland brandorsaker var spisen den som orsakade flest bränder, och här fick medlemmarna nyttiga upplysningar om hur man hanterar brandsläckare och brandfilt. Brandvarnare i varje rum, brandstege på övervåning och spisövervakning nämnde också Christian som bra och billiga försäkringar.

Ordföranden Willy Brändström tackade Christian Sahlén för de viktiga råd som medlemmarna fått för att de skall känna sig som trygga seniorer!