Denna dag hade vi föreningsstämma i Umeå och ett 30-tal medlemmar hade samlats i Vasakyrkan. Willy Brändström valdes som ordförande och Ann-Mari Sund Lundberg som sekreterare för föreningsstämman.

Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat till 684 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 17 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 7 musikprogram, 6 föredrag, 3 studiebesök/utflykter samt 1 modevisning. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter skedde val av ledamöter till bl.a. styrelsen, som nu består av Willy Brändström ordförande, Margaretha Antonson, Stina Carlson, Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg, Lenanrt Jareman, Inger Nilsson och nyvalda Karin Bodén, Anders Perstrand och IngaLis Ulvenfalk. Två ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Dag Magnusson efter 11 år och Margaretha Lundquist efter 3 år i styrelsen. Dag Magnusson fortsätter dock som adjungerad till styrelsen.

Efter föreningsstämman bjöds medlemmarna på kaffe och fikabröd.

 

Margaretha Lundquist och Dag Magnusson lämnade styrelsen efter 3 resp 11 år.
Margaretha Lundquist och Dag Magnusson lämnade styrelsen efter 3 resp 11 år.
Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg och Willy Brändström ledde föreningsstämman
Kerstin Fahlman Noord, Ann-Mari Sund Lundberg och Willy Brändström ledde föreningsstämman