Helena Forsberg var dagens föredragshållare. Helena som är etnolog och trädgårdsmästare hade som rubrik på sitt föredrag: Skogens skafferi – vilda växter till mat och nytta. Hon började med att förklara vad Allemansrätten innebär, man bör vara försiktig och bör lämna skogen så det knappt syns att man varit där. Inte störa, inte förstöra är två ledord och att man tänker på att vissa växter är fridlysta. Hon fortsatte sedan med att berätta om sex användbara träd, som finns överallt, gran, tall, björk, en, rönn och sälg. Det som kan användas är bl.a. barr, blad, bark, kottar, skott, sav och kåda. Delar av granen kan t.ex användas till te, snaps, bröd, grönsak eller olja.

Helena berättade också om sju olika örter, som också kan användas, bl.a maskros, brännässla, älgört och daggkåpa. Mjölkörten/rallarrosen var enligt Helena en superväxt, allt på växten kan användas till saft, te, sallad eller bakverk. Helena nämnde hur både träd och växter använts som botemedel vid olika sjukdomar, daggkåpans blad användes till sårvård och rönnbärens C-vitaminer stärker immunförsvaret och rönnbärssaft användes vid blåskatarr. Men hon manade också till försiktighet. Till sist gav hon några praktiska råd när man skall skörda och sedan hur man förvarar och tillagar allt det goda från skogens skafferi. Helena Forsberg tackades med applåder och blommor för sitt intressanta föredrag.

Helena Forsberg