Vid detta möte var professor emerita och lungläkare Ellinor Ädelroth dagens föreläsare, och vi var ung 170 medlemmar i Vasakyrkan. Som rubrik hade hon satt: Vad är det för speciellt med Panzisjukhuset i Bukavu i Östra Kongo och Dr Mukwege? Och efter föredragets slut var nog alla närvarande eniga om att här har dr Mukwege uträttat något stort och märkvärdigt. Landet har en intressant missionshistoria, då  Sv. Missionsförbundet hade verksamhet här redan 1880 och följdes av Baptistsamfundet 1890 och Pingstmissionen 1921.

Landet har en mycket ung befolkning då antalet levande födda barn per kvinna är 6,2 mot Sveriges 1,9. Landet ligger nästan sist när man rankar världens rikaste länder, på plats 176 av188 länder. Krigstillstånd har rått i landet sedan 2000 och 6-7 miljoner har dött när ett stort antal milisgrupper strider mot varandra. Och det man strider om är de värdefulla metaller som finns i rik mängd i naturen och får en allt större efterfrågan bl.a. vid tillverkning av bilbatterier. Upp till 2 miljoner kvinnor och flickor har utsatts för våldtäkt och sexuell tortyr.

Dr Mukwege initierade då ett sjukhus i Bukavu år 2000 som från början var tänkt som ett kvinno- och barnsjukhus med 120 bäddar. Nu har det vuxit till ett regionsjukhus, undervisningssjukhus samt en speciell avdelning för utsatta kvinnor och flickor. Totalt finns 450 platser varav 250 för den utsatta gruppen. Sjukhuset är ett av de bästa i landet och har 375 anställda varav ett 50-tal läkare och specialister.

Ellinor Ädelroth har själv arbetat vid sjukhuset i flera omgångar och gav en initierad beskrivning av det arbete som bedrivs. På två år behandlades 2600 sexuellt utsatta kvinnor här varav 25 % var under 18 år. Man har en helhetssyn på vården och den drivs enligt Panzimodellens fyra pelare: 1 medicinsk behandling och uppföljning, 2 psyko-socialt stöd, 3 juridiskt stöd samt 4 socioekonomiskt stöd. Man lär kvinnorna att läsa och ger dem utbildning för att kunna försörja sig själva.

Ellinor Ädelroth avslutade med att berätta att Dr Mukwege 2018 erhöll Nobels fredspris för hans ”insats mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och konflikt”. Arbetet bedrivs också inom Dr Mukwege Foundation med regeringar för ändring av normer och lagar, samt sprider kunskap om etik, ledarskap m.m. till universitet, kyrkor och det övriga civilsamhället. Slutligen ett citat av Dr Mukwege: Den behövande lilla människan skall alltid tas om hand först. Aktiva Seniorer kommer att stödja detta arbete med en gåva. Ellinor Ädelroth tackades med applåder och blommor för sitt föredrag som djupt berörde de närvarande.

Ellinor Ädelroth
Ellinor Ädelroth