Vid vårt senaste medlemsmöte var rubriken på dagens program: Psyket – Pensionen – Framtiden, psykisk ohälsa i ålderdomen. Det var professor emeritus Lars Jacobsson som informerade. Han började med att citera ett känt ordspråk: Alla vill leva längre men ingen vill bli gammal. Ändå är vi nu 2 miljoner som är +65 och 2030 beräknas antalet +80 vara 750 000.

Den första sjukdom som drabbar äldre personer är sämre minne. Psykiska sjukdomar drabbar 25-30 % av de äldre, och man kan dela upp det i depressioner, ångest och psykoser. Behandlingen kan vara olika läkemedel som antidepressiva, lugnande och sömnmedel. Bromsmediciner vid t.ex. demens ger endast tillfällig verkan. En biverkan till vissa mediciner kan vara ökad risk för fallolyckor. Lars Jacobsson berättade också att antalet självmord har minskat totalt i alla åldersgrupper de senaste 40 åren men antalet har planat ut  de 10 sista åren. En märklig iakttagelse är att antalet fall i Västerbotten är mycket låga, kan bero på folkrörelsetraditionen.

Livstillfredsställelsen är högre med stigande ålder. Vad är då bra för att undvika psykisk ohälsa? Lars J nämnde här ett flertal faktorer som fysisk aktivitet, goda kostvanor, livsmening, socialt boende och socialt nätverk. Följer man dessa råd kan majoriteten av de äldre fortsätta att må bra och vara tillfreds med livet. Föredraget illustrerades med flera citat från Torgny Lindgrens romaner, speciellt Hummelhonung. Styrelseordföranden Willy Brännström tackade till sist Lars Jacobsson med en bukett blommor.

Lars Jacobsson
Lars Jacobsson
Hälsofrämjande faktorer
Hälsofrämjande faktorer