Vår förening är nu inne på sitt 26:e verksamhetsår och inledde höstterminen med ett besök av Greger Ottosson, som har en bakgrund bl.a. som skådespelare vid Västerbottens Teatern. Han har under lång tid underhållit många med sitt munspel och sin berättarkonst, och trots uppnådd pensionsålder fortsätter att roa och oroa en stor publik.

Han började med att berätta om lyckan att få vara far och morfar, som också kanske beskrivs i hans öppningsnummer på munspel: What a wonderful world. Han berättade om sin egen barndom och ungdom och om de heta diskussioner som uppstod när hans farbröder kom på besök och diskuterade religion. Svårigheten att få ut några melodier från sitt första munspel illustrerades med kraftiga in- och utblåsningar men till sist hade han lärt sig spela Johan på snippen.

Greger roade också publiken med några skrönor, som blandades med sång och munspel, bl.a. västerbottnisk folkmusik. Han avslutade sedan med ett ärotal över alla bondhustrur och deras otroliga arbetsinsatser i hemmen.

Greger Ottosson underhöll
Greger Ottosson underhöll