Vid detta medlemsmöte var Anna Cedergren från Umeå Teaterförening dagens föreläsare. Hon började med att berätta om föreningen som arbetar geografiskt inom Umeå kommun. Antalet medlemmar är 1769 och det är den största teaterföreningen i Sverige. Man arbetar endast mot en vuxenpublik och har de senaste åren gett ca 140 föreställningar per år med en publik som ligger strax över 30 000. Omsättningen är ca 12 miljoner och den största inkomstkällan är biljettintäkter.

4 heltidsanställda ser till att intressanta program inköps från olika håll, och ibland händer det att föreställningen inte är färdigproducerad när man måste köpa den. När programbladet RAJDEN utkommer i början av varje termin blir efterfrågan på biljetter mycket stort.

Anna gick sedan igenom några av de program som är kvar under vårterminen 2018 och visade korta filmer från olika produktioner. Lunch- och middagsteatrar är populära och blir fort slutsålda. Bland de föreställningar som dagens publik fick se kortfilmer från kan nämnas Glupahungern, Kejsaren av Portugallien samt den tjeckiska nycirkusen ROOTS.

Anna Cedergren från Teaterföreningen
Anna Cedergren från Teaterföreningen