Ett 80-tal medlemmar hade samlats i Vasakyrkan för att inleda dagen med stämman med Willy Brändström som ordförande och Anders Boman som sekreterare.
Föreningen har fyllt 25 år, som firades med en historik kombinerat med musikprogram.
Av verksamhetsberättelsen framgick att antalet medlemmar har minskat med 49 till 761 men att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit mycket bra. 17 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 6 föredrag, 3 studiebesök/utflykter samt 1 modevisning. Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Därefter skedde val, och nu består styrelsen av Willy Brändström ordförande, Margaretha Lundquist vice ordförande, Dag Magnusson, Stina Carlson, Inger Nilsson och Ann Mari Sund Lundberg. Nyvalda blev Margaretha Antonson, Kerstin Fahlman-Noord och Lennart Jareman. Tre ledamöter avslutade sina uppdrag, nämligen Hans Allergren, Anders Boman och Karl-Gustaf Nordlund och som tackades med blommor.


Före föreningsstämman bjöds medlemmarna på fika. Efter stämmans slut blev det sång av ODD-kören under ledning av dess dirigent Rolf Skärfstad. De bjöd på ett blandat program med potpurrier på kända melodier lämpade för allsång, samt avsnitt då den 30 personer stora kören med solister sjöng ensamma.

Klicka på ett foto här nedan så förstoras fotot. Klicka sedan på pilarna för att byta bild.

.