Vid detta medlemsmöte var näringslivschefen i Umeå kommun Peter Juneblad dagens föreläsare. Han ställde först frågan: Växer Umeå? och svaret är självklart ett JA.

Målet som politikerna satt är 200 000 innevånare år 2050, och det betyder att på 32 år skall Umeå öka med lika många innevånare som Skellefteå har just nu. De sista tre åren har tillväxten i Umeå varit extrem stor, strax över 2000 fler innevånare varje år. Ökningen beror bl.a. på att Umeå har ett stort födelsenetto i motsatt till många andra orter. Umeå har också högre andel personer med högre utbildning än Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå tillsammans. Och det är just hög kompetens som företagen efterfrågar.

Peter berättade också att Umeå nu är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Andra positiva siffror är att vi får 1150 nya jobb varje år och att det är småföretagen som ökar mest, speciellt handeln. Viktigt för framgången är också att vi är en attraktiv ort, vi har en bra infrastruktur och att det finns tillgång till stöd/hjälp att starta nytt. Med alla dessa positiva faktorer är utsikterna goda att uppnå målet 200 000 innevånare.

Men utmaningar finns och Peter Juneblad avslutade med att nämna de tre största: att fortsätta att erbjuda arbetskraft med hög kompetens, att ge plats för nybyggen centralt i staden samt att Umeå behåller sin attraktivitet som en bra ort att bo och arbeta i.

Peter Juneblad
Peter Juneblad