Vid vårt senaste medlemsmöte var Jan Erik Andersson dagens föreläsare. Han är förundersökningsledare hos Brottsmyndigheten vid polisen i Umeå tillsammans i en grupp på sex utredare.
Antalet bedrägeribrott är omkring 2500 per år i Västerbotten, varav 10 % riktar sig mot äldre personer. Antalet bedrägerier har hela tiden ökat och på 10 år var ökningen i Umeå 173 %. För att räknas som bedrägeribrott krävs en förlust för den utsatte, en vinning för gärningsmannen, som vill lura en person.
Jan Erik Andersson redogjorde sedan för de nio vanligaste bedrägeribrotten och hur man kan skydda sig. Som exempel kan nämnas bedrägeri vid byte av telefonabonnemang, köp via nätet på Tradera, falska fakturor, kontokortsbedrägerier, bidragsbedrägerier mot försäkringskassan, beställa varor i annans personnummer. Det kan vara svårt att skydda sig mot flera av dessa bedrägerier och Jan Erik manade alla till försiktighet. Till sist gavs några exempel på vad bedrägerierna kan innebära i en framtid med allt större användning av varor med inbyggda datorer.

Efter en kort frågestund avslutades dagens föreläsning.

Jan Erik Andersson
Jan Erik Andersson