Mina Widding berättade om: Att skriva minnen. Foto Dag Magnusson
Mina Widding berättade om: Att skriva minnen. Foto Dag Magnusson

Skrivpedagogen Mina Widding var dagens föreläsare. Mina har under flera år lett kurser i ABF både i självbiografiskt eller biografiskt skrivande. Många ställer sig själv flera frågor innan man vågar börja, och som exempel på de vanligaste frågorna nämnde Mina att man tror att man inte minns något, och om det är sant det som man minns, eller att ens liv inte är särskilt intressant.

Men Mina Widding menade att alla personer har något att berätta och utgångspunkten för skrivandet kan vara en specifik erfarenhet, en händelse som man vill bearbeta för att förstå det man varit med om. Man kan också skriva om sitt liv för att historien inte skall glömmas bort av barn, barnbarn eller annan släkt eller vänner. En etisk fråga är om man kan skriva personligt om andra personer, vad ska de säga. Med erfarenheten från sina kurser kunde Mina Widding ge svar och råd på de flesta frågor och som avslutning fick de närvarande uppdraget att skriva om hur de kan minnas något från sin barndom/ungdom och som hänger ihop med färgen grön. 

Ordföranden Willy Brändström tackade Mina Widding för de råd som medlemmarna fått och som kanske kan användas vid en tävling som äger rum till hösten och där uppdraget är att skriva om Min barndoms jular eller annan högtid. Tävlingen arrangeras av Kultur för seniorer Umeå kommun, PRO Umeå samorganisation samt Aktiva Seniorer.