Birgitta Hägglund fick blommor av Willy B. Foto Dag Magnusson
Birgitta Hägglund fick blommor av Willy B. Foto Dag Magnusson
Valberedningens Berith Boström fick också blommor av Willy B. Foto Dag Magnusson
Valberedningens Berith Boström fick också blommor av Willy B. Foto Dag Magnusson
Valberedningens Sven-Olof Fridlund fick blommor. Foto Dag Magnusson
Valberedningens Sven-Olof Fridlund fick blommor. Foto Dag Magnusson

Denna dag hade vi vår föreningsstämma på Vasakyrkan i Umeå. Det var ganska tomt i bänkraderna denna gång, endast  31 medlemmar var intresserade av att påverka förenignen. Willy Brändström och Dag Magnusson valdes till ordförande respektive sekreterare för föreningsstämman.

Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet medlemmar har ökat med 25 till 810 och att tillströmningen av medlemmar på mötena har varit strålande. 24 olika aktiviteter har genomförts under året, varav 6 musikprogram, 12 föredrag, 2 studiebesök, 1 modevisning samt 1 bussutflykt.

Resultat- och balansräkning presenterades och efter att revisorernas berättelse upplästs beviljades styrelsen ansvarsfrihet.  Året gav ett överskott på 14 936 kr. Därefter omvaldes som ordförande Willy Brändström, vice ordförande Margareta Lundquist och ledamot Dag Magnusson, alla på två år. Hans Allergren, Anders Boman, Stina Carlson, Inger Nilsson, Karl-Gustaf Nordlund och Ann Mari Sund Lundberg är sedan tidigare styrelseledamöter och har nu ett år kvar av mandattiden.

Birgitta Hägglund som varit ledamot i 13 år varav 6 år som kassör avtackades med blommor liksom Berith Boström och Sven Olof Fridlund som lämnade valberedningen. Efter årsstämmans slut bjöds medlemmarna på kaffe och fikabröd.