Cecilia Edström Foto Margaretha Lundquist
  Cecilia Edström
  Foto Margaretha Lundquist

Motion och mat för minskad fallrisk
Vid aktiva seniorers möte den 15 februari föreläste Cecilia Edström, som är hälsoutvecklare och fysioterapeut på Västerbottens läns landsting, under rubriken ”motion och mat för minskad fallrisk”. Inledningsvis betonade hon vikten av fysisk aktivitet och då att all typ av kroppsrörelse som ger ökad energiförbrukning är nyttig. Ett riktmärke är att ägna sig åt fysisk aktivitet 30 minuter per dag minst fem gånger per vecka.

Hon betonade även att långvarigt stillasittande bör undvikas. Viktigast är att man utför de aktiviteter man tycker om och att man gör det utifrån sin individuella förmåga. Som äldre är det även viktigt att man tränar balansen för minskad fallrisk. Hon betonade även att fysiska aktiviteter motverkar många sjukdomar, ger bättre ork i vardagen, bättre immunförsvar, bättre sömn- och matvanor och stabilare humör. Det finns studier på äldre som visar att man genom regelbundna promenader även får förbättrade minnesfunktioner. Det finns även studier som visar att om man som äldre tränar tre gånger/vecka kan man bromsa det biologiska åldrandet med ungefär 10 år Detta visar att det aldrig är för sent att börja med fysiska aktiviteter.

När det gäller maten så tryckte hon framförallt på vikten av att äta grönt, att begränsa charkprodukter och dryck med socker samt alkohol. M a o är varierad mat från kostcirkeln ett bra riktmärke för att förebygga sjukdomar. Avslutningsvis betonade hon vikten av regelbundna måltider (”ät efter klockan”) och att frisk luft och rörelse främjar aptiten. Om man vill läsa mer så hänvisade hon till Vårdguiden där det finns många tips om både kost och motion. Efter föreläsningen avtackades Cecilia med en varm applåd och blommor.