Projektledare Joakim Berg. Foto Dag Magnusson
Projektledare Joakim Berg. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte var rubriken på dagens program: Botniska korridoren. Projektledare Joakim Berg som arbetar med den svenska delen av projektet, berättade om planeringen med att knyta ihop och utveckla järnvägsnätet runt båda sidor av Bottenviken. De nordligaste länen samarbetar och det är inte en rättvisefråga att resurserna skall fördelas exakt lika över hela landet, utan de skall placeras där de gör mest nytta för hela landet. Joakim nämnde sedan på vilka områden som den norra delen av Sverige är världsledande, bl.a. att 90 % av EU:s produktion av järnmalm sker i norr. Vi har också en snabbt växande besöksnäring, men för att den skall växa ytterligare krävs ett fungerande transportnät. Vår infrastruktur måste fungera, även för hela Europas skull. Ett exempel som Joakim nämnde var att restiden Luleå-Stockholm med tåg kan förkortas från 11 t till 5,5 t efter att transportsystemet byggts ut. I årets budget har fastslagits att Norrbottniabanan skall börja byggas 2018. Trots en del negativa artiklar om Botniabanan beskrev Joakim den som en stor succé som har gett bra utdelning.

Föreningens ordförande Willy Brändström tackade till sist Joakim Berg för ett intressant föredrag i en viktig fråga.