Enhetschef Louise Dahlberg på Migrationsverket. Foto Dag Magnusson
Enhetschef Louise Dahlberg på Migrationsverket. Foto Dag Magnusson

Enhetschef Louise Dahlberg från Migrationsverket var dagens föreläsare i Vasakyrkan. Tillsammans med henne arbetar 46 st personer på verket i Umeå med boende- och utredningsfrågor för asylsökande till flertalet kommuner i Västerbottens län. När flyktingströmmen var som störst 2015 ökade antalet anställda på verket i hela landet från 5000 till 8000 på kort tid. Antalet asylsökande kunde då vara 11 000 personer bara under en vecka, men antalet har minskat kraftigt och utgör nu endast ca 500 per vecka.

Louise berättade hur hård arbetssituationen var då, inga rutiner fanns och man kunde ringa från Migrationsverket i Stockholm och meddela att samma dag kommer det flera bussar med asylsökande, som ni i Västerbottens måste ta hand om. Och detta gjorde man, och Louise kunde med berättigad stolthet berätta för åhörarna att alla fick plats samma dag de kom hela året med undantag av endast ett tillfälle. De flesta asylsökande kommer från Syrien, Irak och Afghanistan. Förutom att anvisa bostäder i lägenheter som Migrationsverket hyr skriver man kontrakt med olika entreprenörer i länet, som tillhandahåller bostäder av olika typer. En positiv trend är att nu kan fler återvända till sina hemländer i jmf med antalet nya asylsökande och man har därför ett visst överskott på bostäder. Louise redovisade också de olika bidrag som betalas till de asylsökande, och hon slutade med att vi skall se de nyanlända som en tillgång som kommer att ge Sverige mycket tillbaka.

Föreningens ordförande Willy Brändström tackade till sist Louise Dahlberg för ett intressant föredrag i en aktuell och brännande fråga.