Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson
Regiondirektör Anna Pettersson. Foto Dag Magnusson

Vid detta medlemsmöte lämnades viktig information om en ny Regionsindelning i Sverige. Det var regiondirektör Anna Pettersson, som under 45 minuter informerade om denna högaktuella fråga. Först berättade hon om nuvarande Region Västerbotten och det uppdrag de har ifrån staten att handlägga regionala utvecklingsfrågor. Skälet till att länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politiskt styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.

Därefter informerade Anna Pettersson om regionombildningen som startade 2015 då ett arbete inleddes på initiativ av regeringen för att minska antalet regioner från 21 st. En Indelningskommitté tillsattes som skulle ta fram bestående fördelar genom en bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, stabila ekonomiska förhållanden i de nya regionerna, bättre överensstämmelse med medborgarnas behov av insyn och inflytande. Ändringen skulle också vara förankrat hos berörda myndigheter. I juni i år kom ett delbetänkande där ett förslag på bildande av region norr presenterades och att regionen skulle kunna bildas fr.o.m. 1 januari 2019. Därför har de fyra nordligaste länen bildat en förberedelsegrupp som tittar över kommunal samverkan, regional utveckling, kultur och infrastruktur samt trafik. En proposition skall enligt nuvarande planer komma i mars 2017 och förslag om nya indelningar av valkretsar skall tas fram till okt 2017. Efter valet 2018 tar det nyvalda landstingsfullmäktige över och 1 januari 2019 kan den nya organisationen träda i kraft. Men Anna Pettersson redogjorde också för de hinder som gör att planerna kan ändras.

Ordföranden Willy Brändström tackade Anna Pettersson för de sakliga upplysningar hon lämnat i denna aktuella fråga.