Gun Stenmark. Foto Dag Magnusson
Gun Stenmark. Foto Dag Magnusson

Rubriken på programmet var denna dag: Att ha en vuxen son med diagnos. Det var Gun Stenmark som berättade och som nyligen utkommit med en bok med denna titel. Hon är utbildad lågstadielärare, speciallärare och talpedagog och har under 15 år arbetat som universitetsadjunkt på Universitetet i Umeå. En recensent har förordat att boken borde vara obligatorisk vid utbildning av specialpedagoger. Gun berättade på ett personligt sätt hur det är att få en son som inte beter sig som friska barn och först får en diagnos efter 6 år, vilken tid hon beskrev som en ökenvandring. Ofta är det endast det vi ser som vi förstår, men alla sjukdomar syns inte på utsidan.

Hon beskrev sedan både svåra perioder men också mycken glädje som de 39 åren har gett, det har varit som att åka berg- och dalbana. Med stolthet berättade hon att när sonen fick förarbevis för skoter åkte hon hellre med honom än med sin man. Och sonen hade utfört många olika arbeten med sina förutsättningar. Gun berättade också att hon fått kraft genom konsten och att hon målade efter sin sinnesstämning. De närvarande tackade Gun Stenmark med en stor applåd för en intressant eftermiddag och som gav tillfälle till eftertanke.