Aktiva Seniorers liv och leverne

En månghövdad förväntansfull publik samlades i Vasakyrkan i Umeå på Aktiva Seniorers senaste träff. Besökarna hade förmodligen lockats lite extra av fysioterapeuten Lasse Bergströms fantasieggande underrubrik på sin medverkan ”Vad kan vi lära av sjöpungens liv och leverne”.

Lasse kom instormande på utsatt tid och tog tag i publiken direkt. Med sin vältränade kropp demonstrerade han positioner i rörelsealfabetet. Han förmedlade fortlöpande många erfarenheter och råd anpassade till aktiva seniorer. När behöver man träna på annat sätt på grund av ålder? Livet och träning är fruktansvärt orättvist så det gäller att hålla i gång egenskaper i kroppen. Det går alltid att bli bättre på något i kroppen i morgon.

Lasse Bergström förmådde publiken att ställa sig upp och klämma fast en fiktiv 5-krona mellan skinkorna. I ett sådant låst fånigt läge är det svårt att motionera. Då är det mycket bättre med variation. Man ska akta sig för att bli som manteldjuret sjöpungen som bara fäster sig på sjöbotten och tar den näring som råkar flyta förbi.