Katrin Sten informerade på Sliperiet. Foto Dag Magnusson
Katrin Sten informerade på Sliperiet. Foto Dag Magnusson

Vi besökte Sliperiet vid Umeälven. Guide var Process Coordinator Katrin Sten och hon berättade först lite om bakgrunden till Sliperiet, som är en tvärdisciplinär miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovation kan utvecklas. Det är en gränsöverskridande mötesplats med möten mellan konst och vetenskap, mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och samhälle, och mellan nutid och framtid. Deltagarna fick bl.a. besöka Soft Lab som är ett digitalt laboratorium för textiler. Soft Lab ger modekreatörer, produktutvecklare, forskare och studenter en spännande innovationsmiljö med tillgång till digitala och konventionella verktyg för produktion av mode, accessoarer samt marknadsföringsmaterial.

Även FabLab, som står för Fabrication Laboratory, besöktes. Det är en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, digital textilprinter, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.

Deltagarna inbjöds att besöka FabLab varje onsdag kl 13-20, då man har öppet för allmänheten. Deltagarna tackade slutligen Katrin Sten för ett intressant besök med en välförtjänt applåd.