Studiebesök på Reningsverket i Umeå. Foto Dag Magnusson
  Studiebesök på Reningsverket i Umeå. Foto Dag Magnusson

Vi besökte reningsverket på Ön som från 1 februari har bytt namn från UMEVA till VAKIN. På grund av det stora intresset för detta besök hade föreningen ordnat med tre grupper under ledning av Erika Åberg, Lennart Wendel och Hans Lindborg från Naturskolan i Umeå.

Först var det en teoretisk genomgång, då deltagarna fick veta att vattnet är en begränsad resurs som vi måste vara rädda om, bl.a. därför att endast 2,5 % av jordens vatten består av sötvatten. Hushållsvattnet kommer från grundvattentäkterna i Forslunda med tillskott av älvvatten och når umeåborna genom 230 mil långa rörledningar. Umeås första reningsverk invigdes så sent som 1972 och därefter har vattnet i Umeåälven successivt blivit allt bättre nedströms Ön. Vid rundvandringen i reningsverket kunde deltagarna själva se de tre olika processerna: mekanisk, kemisk och biologisk rening. Imponerande var att bottenslammet som fås vid reningen omvandlas till biogas, som sedan försörjer anläggningen på Ön med både värme och el. Den kemiska reningen sker genom tillsats av järnklorid som fångar upp den farliga fosforn, och vattnet är därefter renat till 98 %.

Deltagarna var verkligen imponerade av vårt nya reningsverk invigt 2015 och som kostat 550 miljoner kronor.