Åke Sellström. Foto Dag Magnusson
  Åke Sellström. Foto Dag Magnusson

Åke Sellström, ursprungligen från Göteborg, berättade kortfattat om sin bakgrund. Har han forskat om biologiska och kemiska vapen och hur de påverkar hjärnan. Han har varit chef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), verkat som rådgivare till FN:s generalsekreterare och FN-vapeninspektörer.

En aprilafton år 2013 ringde FN och frågade om han ville leda en inspektion för att undersöka om kemiska vapen används i Syrien. I augusti samma år anlände han till Syrien som befinner sig i brinnande inbördeskrig. En morgon såg han på TV hur ca 1000-talet människor blivit ihjälgasade i ett av oppositionen belägrat område. Åke Sellström levererade en oerhört dramatisk och gripande skildring av hur man slutligen lyckades få prover och material från det drabbade området. När Åke skulle överlämna sin rapport till FN var han rigoröst övervakad. Det fanns en rädsla att något av innehållet skulle läcka. I slutrapporten konstaterades att kemiska vapen hade använts. I mitten av september 2013 kablades nyheten ut över världen.

Insatsen i Syrien var en starkt bidragande orsak till att Nobels fredspris 2013 tilldelades det internationella samarbetsorganet mot kemiska vapen (OPCW). Åke Sellström avtackades med en lång varm applåd.