På Aktiva Seniorers terminsstart i Vasakyrkan i Umeå medverkade Fredrik Elgh och berättade om ”Pehr Stenbergs levernesbeskrivning: av honom själv författad på dess lediga stunder 1758-1807”. Det är en handskrift omfattande 5 000 sidor om en ung mans livsresa under gustaviansk tid. Pehr var en enkel bondpojk från Stöcke som tog sig fram i livet genom nyfikenhet och envishet. Via akademiska studier i Åbo blev han så småningom präst i Umeå landsförsamling.

 Fredrik Elgh är projektledare för utgivningen av detta digra verk i fyra tjocka band. Pehr Stenberg var en skicklig tecknare och avbildade exempelvis fåglar och insekter till läroböcker. Speciellt intressant var det dock att lyssna till citat om huvudpersonens kärleksbekymmer. Det gällde ju att gifta sig i rätt samhällsskikt.

 

Fredrik Elgh berättade om prästen Pehr Stenberg
Fredrik Elgh berättade om prästen Pehr Stenberg

 Text och bild: Anders Perstrand