Har papperstidningen någon framtid? 

Vid denna välbesökta sammankomst medverkade Mats Olofsson. Han försökte mycket sakkunnigt belysa frågan hur framtiden ser ut för papperstidningen. Mats Olofsson är debattredaktör och ledarskribent på Västerbottens-Kuriren och kunde konstatera att papperstidningen på sikt kommer att försvinna. Allt fler läsare övergår till nätupplagan med papperstidningarnas upplagor därmed sjunker.

Under de senaste 20 åren har mycket hänt i tidningsbranschen. Med den nya tekniken har flera yrkesgrupper rationaliserats bort typ typografer, grafiker och korrekturläsare. Mats Olofsson betonade att det är viktigare att journalistiken fungerar. TV-reklamen har tagit över en stor del av tidningarnas annonsintäkter. Vad ska hända med nyheterna i datoriserad värld. Han påpekade också att när konsumenterna betalar för nyheterna så får de bättre förtroende för media. Redaktör Olofssons analys av denna förändring avrundades med en intensiv frågestund.

Hur ser då framtiden ut för papperstidningen? Det får framtiden utvisa.

Text och foto Anders Perstrand

Mats Olofsson
Mats Olofsson