Vid detta medlemsmöte var Simon Miderfjäll dagens föredragshållare. Simon är en av Sveriges 2300 frivilliga personer som arbetar för Sjöräddningssällskapet. Denna organisation startade i Sverige 1907 men först 1944 startades också verksamheten i Holmsund. Området som man ansvarar för sträcker sig från Sikeå i norr till Järnäs i söder. I Holmsund finns en båt med namnet MinLouis samt ett miljösläp, där man har högsjölänsor för att samla ihop miljöfarligt utsläpp från båtar. Antal uppdrag från Holmsund är ca 40, och säsongen börjar i maj och håller på tills isen lagt sig. Ett 30-tal frivilliga, från studenter till pensionärer, arbetar ombord på båten och när larmet kommer har man bara 20 minuter på sig för att anmäla sig på båten.

I hela Sverige finns 2300 frivilliga som betjänar 71 st stationer vid havskusterna och 5 st vid våra största insjöar. Här finns 230 båtar som alla har donerats av privatpersoner. Enligt Simon Miderfjäll är båtarna otroligt bra, och man övar personal och utrustning regelbundet. Antalet medlemmar i Sverige är 115 000, som betalar en medlemsavgift och har då möjlighet att anlita sällskapet för att få hjälp när något händer, 2018 hade man ca 11500 uppdrag. Sällskapet är med vid 80 % av alla sjöräddningar i Sverige. Förutom medlemsavgifter finansieras verksamheten av donationer, men man tar inte emot några statsbidrag.

Simon Miderfjäll tackades med applåder och blommor för sitt intressanta föredrag

Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll
Båten i Holmsund MinLouis
Båten i Holmsund MinLouis