Aktiva Seniorer Umeå

Styrelsen för Aktiva Seniorer i Umeå har beslutat att ställa in resterande program under vårterminen 2020 på grund av COVID -19. Majoriteten av våra medlemmar är ju över 70 år och vi är då i riskzonen.

TAG VARA PÅ VARANDRA!

Underkategorier