Aktiva Seniorer Umeå

Alla pensionärer bosatta i Umeå kommun inbjuds att delta i denna skrivartävling, dock inga etablerade författare

Bidragen ska omfatta minst två och max fyra A4 maskinskrivna sidor och skickas in med namn, adress och telefonnummeruppgifter på separat papper för att vara anonyma inför juryn. Du som skriver manuellt kan få hjälp med att renskriva din berättelse.

ÄMNE: "Min barndoms jular" ellr kanske "Högtider att minnas".

Du kan vinna ett pris med din berättelse.
Du ger kommande generationer värdelfull kunskap om din tids samtid.
Du producerar kultur med din berättelse.
Du har hela sommaren och förhösten på dig att minnas, skriva och dela med dig.

PRISER:
1:a pris är ett presentkort på upplevelser värda 2000 kronor
2:a pris är ett presentkort på upplevelser värda 1000 kronor
3:e pris är ett presentkort på upplevelser värda 500 kronor.

Vi vill ha ditt bidrag senast 20 oktober 2017 till följande adress: PRO Umeå, Storgatan 76, 903 33 Umeå. Märke: Skriv dina minnen.

Du blir huvudperson vid Afternoon Tea-festligheter med prisutdelning 12 november 2017

För mer information kontakta:
Ingegerd Erdin (PRO) 070-666 94 44, eller Willy Brändström (Aktiva Seniorer) 070-376 27 72

Arrangörer

ABF      Aktiva Seniorer   KULTUR FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA        medborgarskolan       PRO

Underkategorier