Aktiva Seniorer Umeå

Styrelsen för Aktiva Seniorer bevakar utvecklingen av den pågående Corona-epidemin. Vi bedömer att vi fortfarande inte har möjlighet att ordna någon programverksamhet i Vasakyrkan med de restriktioner som nu gäller. Det går inte att boka några föredragshållare just nu då vi måste ligga flera veckor före vid planeringen. Därför kommer nuvarande paus i programverksamheten att gälla hela höstterminen.

Skulle ändring ske återkommer vi med information härom.

Underkategorier