Denna dag besökte ca 35 medlemmar Komatsu Forest AB i Umeå. Calle Almqvist, Liza Danielsson Niemi och Charlotta Östmalm från företaget informerade först om detta japanägda bolag, som sedan 2004 har huvudkontoret i Umeå. Företaget grundades 1961 och hette då Umeå Mekaniska och såldes 1986 till finska Valmet.

Företaget har ca 520 anställda i Umeå och 2000 i Sverige. Det finns 93 fabriker i hela världen. I Umeå är 16% av de anställda kvinnor. Produkterna är skotare, skördare och aggregat och 600 -900 exemplar tillverkas varje år. Varje produkt har flera varianter, till exempel har skotarna 13 modeller och skotarna 5.

I fabriken finns tre monteringslinjer där de olika delarna, som kommer från omkring 200 underleverantörer, mestadels med lastbilar, sätts ihop. På olika stationer sköter montörerna de olika tillverkningsmomenten, inga robotar används. Det kan behövas 8-9000 olika artiklar för att montera ihop en maskin. När maskinen är färdig testas och justeras den En skördare kan avverka 100-200 träd i timmen. Från 2011 heter alla produkter Komatsu och alla maskiner är sålda innan monteringen börjar. Ergonomin är viktig och nya förarstolar utvecklas. I en simulator kan man utbilda förare i de nya modellerna. Man är näst störst i världen, som tillverkar dessa maskiner. I Umeå arbetar endast ett fåtal japaner, bl,a, VD. Man tar det bästa både från de japanska och svenska miljöerna i fråga om teknik, utbildning och anställningskrav. För underhåll av dessa komplicerade skogsmaskiner finns egna serviceverkstäder över hela världen och auktoriserade kontraktverkstäder.

Dagen avslutades med en rundvandring i fabriken, där deltagarna imponerades av hur dessa skogsmaskiner efter hand växer fram från en liten stomme till kompletta skördare, skotare och aggregat i enorma storlekar. En obligatorisk fråga från medlemmarna var hur mycket en maskin kostar, och guiderna var beredda på denna fråga men svarade ändå lite svävande: c:a 3-5 miljoner kronor.

Med en applåd till guiderna tackade deltagarna för en mycket intressant eftermiddag på fabriken.

Våra guider på Komatsu
Våra guider på Komatsu
Utvecklingen av Komatsu
Utvecklingen av Komatsu
Underhåll Komatsu
Underhåll Komatsu
Världsmarknaden Komatsu
Världsmarknaden Komatsu