Styrelsen för Aktiva Seniorer bevakar utvecklingen av den pågående Corona-epidemin. Vi bedömer att vi fortfarande inte har möjlighet att ordna någon programverksamhet i Vasakyrkan med de restriktioner som nu gäller. Det går inte att boka några föredragshållare just nu då vi måste ligga flera veckor före vid planeringen. Därför kommer nuvarande paus i programverksamheten att gälla hela höstterminen och även vårterminen 2021 tills restriktionerna lättar.

För er kännedom vill vi informera om att styrelsen planerar för att föreningsstämman eventuellt kommer att genomföras genom poströstning Inga övriga programpunkter har förberetts för VT 2021 för närvarande. Vi informerar så snart vi vet mera. 

Skulle ändring ske återkommer vi med information härom.