Sommaren är nu slut och de gula björklöven börjar så smått falla. Om det vore normala tider så skulle våra medlemmar nu i dagarna fått program för hösten 2020. 

Men epidemin är inte över ännu och vi lever med olika restriktioner. Styrelsen har vid olika tillfällen diskuterat hur föreningen skall förhålla sig, och det som nu är beslutat är att inga program har planerats för hösten 2020. Styrelsen avvaktar myndigheternas beslut och kommer när det är möjligt att starta upp programverksamheten igen.