P.g.a. sjukdom kan inte programmet med Toini Rönnlund genomföras.

Nytt program denna dag: Bill Svanborg berättar om släkten Grafström från Umeå med rubriken: Tre generationer Grafström.

VÄLKOMNA!